Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 30 93.333% 93.333% 0%
2021 12 91.667% 91.667% 0%
2020 21 100% 100% 0%
2019 12 91.667% 91.667% 0%
2018 4 100% 100% 0%
2017 18 100% 100% 0%
2016 16 100% 100% 0%
2015 13 100% 100% 0%
2014 21 100% 100% 0%
2013 10 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 30
  93%
  93%
  0%
7000255 3
  100%
  100%
  0%
2021 2501572 12
  92%
  92%
  0%
7000255 2
  100%
  100%
  0%
2020 2501572 21
  100%
  100%
  0%
7000255 3
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 12
  92%
  92%
  0%
2018 2501572 4
  100%
  100%
  0%
7000255 5
  100%
  100%
  0%
2017 2501572 18
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2016 2501572 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501572 13
  100%
  100%
  0%
2014 2501572 21
  100%
  100%
  0%
2013 2501572 10
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 30 0% 0% 37% 57% 7% 0%
7000255 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501572 12 0% 8% 42% 42% 8% 0%
7000255 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2020 2501572 21 5% 14% 43% 33% 0% 0%
7000255 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2019 2501572 12 8% 25% 42% 17% 8% 0%
2018 2501572 4 0% 0% 25% 75% 0% 0%
7000255 5 20% 20% 40% 20% 0% 0%
2017 2501572 18 0% 6% 44% 50% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2016 2501572 16 0% 19% 81% 0% 0% 0%
2015 2501572 13 0% 8% 69% 23% 0% 0%
2014 2501572 21 0% 5% 43% 52% 0% 0%
2013 2501572 10 0% 30% 70% 0% 0% 0%