Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 90.476% 90.476% 0%
2021 12 83.333% 83.333% 0%
2020 11 81.818% 90% 9.091%
2019 16 68.75% 78.571% 12.5%
2018 11 54.545% 100% 45.455%
2017 13 84.615% 84.615% 0%
2016 27 92.593% 100% 7.407%
2015 27 92.593% 100% 7.407%
2014 30 86.667% 96.296% 10%
2013 20 90% 100% 10%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 21
  90%
  90%
  0%
7000255 7
  100%
  100%
  0%
2501573 22
  59%
  62%
  5%
2021 2501572 12
  83%
  83%
  0%
7000255 1
  100%
  100%
  0%
2501573 14
  79%
  79%
  0%
2020 2501572 11
  82%
  90%
  9%
7000255 5
  80%
  100%
  20%
2501573 7
  71%
  83%
  14%
2019 2501572 16
  69%
  79%
  12%
7000255 9
  100%
  100%
  0%
2501573 7
  57%
  80%
  29%
2018 2501572 11
  55%
  100%
  45%
7000255 12
  75%
  100%
  25%
2501573 28
  68%
  83%
  18%
2017 2501572 13
  85%
  85%
  0%
2501573 24
  88%
  100%
  12%
2016 2501572 27
  93%
  100%
  7%
2501573 29
  79%
  100%
  21%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501572 27
  93%
  100%
  7%
2501573 28
  82%
  88%
  7%
2014 2501572 30
  87%
  96%
  10%
2501573 47
  83%
  91%
  9%
2013 2501572 20
  90%
  100%
  10%
2501573 29
  93%
  93%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 21 0% 0% 29% 48% 10% 0%
7000255 7 0% 0% 71% 29% 0% 0%
2501573 22 0% 5% 0% 55% 36% 5%
2021 2501572 12 0% 0% 8% 75% 17% 0%
7000255 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 14 7% 0% 14% 57% 21% 0%
2020 2501572 11 0% 0% 18% 64% 9% 9%
7000255 5 0% 20% 20% 40% 0% 20%
2501573 7 14% 0% 14% 29% 14% 14%
2019 2501572 16 0% 6% 25% 38% 19% 13%
7000255 9 11% 11% 0% 78% 0% 0%
2501573 7 14% 0% 14% 29% 14% 29%
2018 2501572 11 0% 9% 27% 18% 0% 45%
7000255 12 25% 0% 42% 8% 0% 25%
2501573 28 4% 0% 21% 43% 14% 18%
2017 2501572 13 8% 0% 8% 69% 15% 0%
2501573 24 0% 0% 17% 71% 0% 13%
2016 2501572 27 4% 0% 22% 67% 0% 7%
2501573 29 3% 0% 21% 55% 0% 21%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501572 27 4% 0% 33% 56% 0% 7%
2501573 28 4% 0% 18% 61% 11% 7%
2014 2501572 30 3% 3% 23% 57% 3% 10%
2501573 47 4% 0% 23% 55% 9% 9%
2013 2501572 20 5% 0% 25% 60% 0% 10%
2501573 29 0% 0% 28% 66% 7% 0%