Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 22 81.818% 94.737% 13.636%
2021 33 87.879% 93.548% 6.061%
2020 18 88.889% 88.889% 0%
2019 13 100% 100% 0%
2018 2 100% 100% 0%
2017 2 100% 100% 0%
2016 1 100% 100% 0%
2015 4 25% 25% 0%
2014 8 100% 100% 0%
2013 30 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 22
  82%
  95%
  14%
7000255 1
  100%
  100%
  0%
2501573 20
  95%
  95%
  0%
1355 56
  25%
  33%
  25%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2021 2501572 33
  88%
  94%
  6%
7000255 3
  100%
  100%
  0%
2501573 23
  78%
  90%
  13%
2020 2501572 18
  89%
  89%
  0%
7000255 2
  100%
  100%
  0%
2501573 24
  92%
  96%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 13
  100%
  100%
  0%
7000255 1
  100%
  100%
  0%
2501573 17
  88%
  100%
  12%
1355 112
  50%
  67%
  25%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2501572 2
  100%
  100%
  0%
2501573 7
  86%
  100%
  14%
1355 56
  100%
  100%
  0%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2017 2501572 2
  100%
  100%
  0%
2501573 9
  89%
  100%
  11%
1355 126
  78%
  78%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2016 2501572 1
  100%
  100%
  0%
2501573 1
  100%
  100%
  0%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2015 2501572 4
  25%
  25%
  0%
2501573 5
  40%
  67%
  40%
2014 2501572 8
  100%
  100%
  0%
2501573 11
  100%
  100%
  0%
2013 2501572 30
  100%
  100%
  0%
2501573 29
  86%
  93%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 22 0% 9% 36% 36% 5% 14%
7000255 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 20 0% 5% 25% 65% 5% 0%
1355 56 0% 0% 0% 25% 50% 25%
1353 64 0% 0% 25% 50% 25% 0%
2021 2501572 33 0% 0% 21% 67% 6% 6%
7000255 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2501573 23 0% 0% 13% 65% 9% 13%
2020 2501572 18 0% 0% 28% 61% 11% 0%
7000255 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 24 0% 0% 25% 67% 4% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501572 13 0% 0% 62% 38% 0% 0%
7000255 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 17 0% 0% 53% 35% 0% 12%
1355 112 0% 0% 0% 50% 25% 25%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2018 2501572 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 7 0% 14% 71% 0% 0% 14%
1355 56 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 96 0% 17% 50% 33% 0% 0%
2017 2501572 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 9 0% 11% 0% 78% 0% 11%
1355 126 0% 0% 0% 78% 22% 0%
1353 80 0% 0% 20% 80% 0% 0%
2016 2501572 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 64 0% 50% 0% 25% 25% 0%
2015 2501572 4 0% 0% 0% 25% 75% 0%
2501573 5 0% 40% 0% 0% 20% 40%
2014 2501572 8 0% 0% 63% 38% 0% 0%
2501573 11 0% 0% 55% 45% 0% 0%
2013 2501572 30 7% 7% 60% 27% 0% 0%
2501573 29 0% 3% 24% 59% 7% 7%