Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 70.588% 100% 29.412%
2021 37 70.27% 96.296% 27.027%
2020 39 84.615% 94.286% 10.256%
2019 50 94% 100% 6%
2018 35 100% 100% 0%
2017 26 88.462% 100% 11.538%
2016 29 89.655% 96.296% 6.897%
2015 17 88.235% 88.235% 0%
2014 39 94.872% 100% 5.128%
2013 11 90.909% 100% 9.091%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 17
  71%
  100%
  29%
7000255 1
  0%
  0%
  100%
2501573 56
  73%
  91%
  20%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 272
  94%
  100%
  6%
2021 2501572 37
  70%
  96%
  27%
7000255 6
  83%
  100%
  17%
2501573 64
  70%
  87%
  19%
1353 272
  82%
  100%
  18%
2020 2501572 39
  85%
  94%
  10%
7000255 1
  100%
  100%
  0%
2501573 50
  82%
  93%
  12%
1353 192
  83%
  91%
  8%
2019 2501572 50
  94%
  100%
  6%
7000255 4
  25%
  50%
  50%
2501573 34
  88%
  100%
  12%
1355 42
  33%
  100%
  67%
1353 176
  64%
  100%
  36%
2018 2501572 35
  100%
  100%
  0%
7000255 4
  100%
  100%
  0%
2501573 44
  91%
  100%
  9%
1355 14
  0%
  0%
  100%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2017 2501572 26
  88%
  100%
  12%
2501573 13
  92%
  100%
  8%
1353 256
  94%
  100%
  6%
2016 2501572 29
  90%
  96%
  7%
2501573 19
  63%
  92%
  32%
1353 304
  95%
  100%
  5%
2015 2501572 17
  88%
  88%
  0%
2501573 24
  83%
  91%
  8%
2014 2501572 39
  95%
  100%
  5%
2501573 15
  67%
  83%
  20%
2013 2501572 11
  91%
  100%
  9%
2501573 36
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 17 18% 6% 29% 18% 0% 29%
7000255 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501573 56 4% 7% 25% 38% 7% 20%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 272 0% 18% 24% 53% 0% 6%
2021 2501572 37 0% 5% 35% 27% 3% 27%
7000255 6 0% 0% 17% 67% 0% 17%
2501573 64 3% 3% 16% 48% 11% 19%
1353 272 6% 12% 18% 47% 0% 18%
2020 2501572 39 5% 3% 26% 51% 5% 10%
7000255 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 50 8% 0% 28% 42% 6% 12%
1353 192 0% 17% 33% 33% 8% 8%
2019 2501572 50 6% 26% 44% 18% 0% 6%
7000255 4 0% 0% 0% 25% 25% 50%
2501573 34 6% 9% 38% 35% 0% 12%
1355 42 0% 0% 0% 33% 0% 67%
1353 176 0% 36% 27% 0% 0% 36%
2018 2501572 35 6% 31% 51% 11% 0% 0%
7000255 4 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2501573 44 2% 16% 34% 39% 0% 9%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 96 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2017 2501572 26 8% 15% 50% 15% 0% 12%
2501573 13 15% 8% 38% 23% 0% 8%
1353 256 0% 38% 50% 6% 0% 6%
2016 2501572 29 0% 17% 21% 52% 3% 7%
2501573 19 0% 0% 5% 58% 5% 32%
1353 304 11% 32% 21% 32% 0% 5%
2015 2501572 17 6% 18% 41% 24% 12% 0%
2501573 24 0% 13% 21% 50% 8% 8%
2014 2501572 39 3% 15% 44% 33% 0% 5%
2501573 15 0% 0% 33% 33% 13% 20%
2013 2501572 11 0% 9% 45% 36% 0% 9%
2501573 36 3% 11% 36% 44% 0% 6%