Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 214 95.327% 100% 4.673%
2021 205 89.756% 98.925% 9.268%
2020 184 90.761% 98.235% 7.609%
2019 185 94.595% 98.87% 4.324%
2018 185 91.892% 99.415% 7.568%
2017 222 88.288% 98.99% 10.811%
2016 243 86.008% 97.664% 11.934%
2015 233 85.408% 98.515% 13.305%
2014 172 87.209% 96.774% 9.884%
2013 139 94.245% 97.761% 3.597%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 214
  95%
  100%
  5%
7000255 62
  97%
  100%
  3%
2021 2501572 205
  90%
  99%
  9%
7000255 57
  98%
  100%
  2%
2020 2501572 184
  91%
  98%
  8%
7000255 62
  97%
  100%
  3%
2019 2501572 185
  95%
  99%
  4%
7000255 59
  98%
  100%
  2%
2018 2501572 185
  92%
  99%
  8%
7000255 58
  97%
  100%
  3%
2017 2501572 222
  88%
  99%
  11%
2016 2501572 243
  86%
  98%
  12%
2015 2501572 233
  85%
  99%
  13%
2014 2501572 172
  87%
  97%
  10%
2013 2501572 139
  94%
  98%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 214 1% 1% 53% 40% 0% 5%
7000255 62 2% 2% 81% 13% 0% 3%
2021 2501572 205 1% 1% 56% 31% 1% 9%
7000255 57 4% 4% 75% 16% 0% 2%
2020 2501572 184 2% 1% 59% 28% 2% 8%
7000255 62 2% 10% 52% 34% 0% 3%
2019 2501572 185 3% 4% 59% 29% 1% 4%
7000255 59 2% 7% 71% 19% 0% 2%
2018 2501572 185 2% 1% 59% 30% 1% 8%
7000255 58 0% 5% 66% 26% 0% 3%
2017 2501572 222 4% 2% 41% 41% 1% 11%
2016 2501572 243 2% 1% 49% 35% 2% 12%
2015 2501572 233 3% 2% 47% 34% 1% 13%
2014 2501572 172 2% 6% 48% 31% 3% 10%
2013 2501572 139 4% 6% 53% 32% 2% 4%