Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2021 4 100% 100% 0%
2020 15 100% 100% 0%
2019 8 62.5% 62.5% 0%
2018 5 100% 100% 0%
2017 3 66.667% 66.667% 0%
2016 8 87.5% 87.5% 0%
2015 1 100% 100% 0%
2014 2 100% 100% 0%
2013 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 2
  100%
  100%
  0%
2501573 170
  81%
  82%
  1%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2021 2501572 4
  100%
  100%
  0%
2501573 173
  72%
  76%
  5%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2020 2501572 15
  100%
  100%
  0%
2501573 184
  72%
  73%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 8
  62%
  62%
  0%
2501573 159
  77%
  77%
  1%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2018 2501572 5
  100%
  100%
  0%
2501573 155
  75%
  76%
  1%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2017 2501572 3
  67%
  67%
  0%
2501573 165
  76%
  78%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2501572 8
  88%
  88%
  0%
2501573 131
  86%
  88%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2501572 1
  100%
  100%
  0%
2501573 134
  87%
  89%
  2%
2014 2501572 2
  100%
  100%
  0%
2501573 168
  80%
  83%
  4%
2013 2501572 3
  100%
  100%
  0%
2501573 157
  81%
  84%
  4%
2012 2501573 132
  67%
  68%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 2 50% 0% 0% 50% 0% 0%
2501573 170 4% 1% 15% 61% 18% 1%
1353 32 50% 0% 0% 0% 0% 50%
2021 2501572 4 25% 0% 50% 25% 0% 0%
2501573 173 2% 2% 20% 47% 23% 5%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2020 2501572 15 0% 7% 40% 53% 0% 0%
2501573 184 3% 1% 12% 55% 26% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501572 8 25% 0% 13% 38% 38% 0%
2501573 159 2% 1% 17% 57% 23% 1%
1353 64 0% 0% 25% 50% 0% 25%
2018 2501572 5 20% 20% 60% 0% 0% 0%
2501573 155 3% 1% 12% 58% 24% 1%
1353 64 25% 25% 25% 25% 0% 0%
2017 2501572 3 0% 0% 33% 33% 33% 0%
2501573 165 2% 2% 19% 54% 21% 2%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501572 8 13% 38% 13% 25% 13% 0%
2501573 131 4% 11% 31% 41% 11% 2%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2501572 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 134 6% 5% 24% 52% 10% 2%
2014 2501572 2 50% 0% 0% 50% 0% 0%
2501573 168 2% 2% 27% 49% 16% 4%
2013 2501572 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2501573 157 3% 4% 35% 38% 15% 4%
2012 2501573 132 2% 7% 17% 42% 31% 2%