Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 70.588% 75% 5.882%
2021 25 80% 83.333% 4%
2020 9 66.667% 75% 11.111%
2019 15 73.333% 84.615% 13.333%
2018 12 75% 75% 0%
2017 5 60% 100% 40%
2016 14 57.143% 66.667% 14.286%
2015 23 69.565% 69.565% 0%
2014 14 78.571% 84.615% 7.143%
2013 11 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 17
  71%
  75%
  6%
7000255 1
  100%
  100%
  0%
2501573 24
  71%
  74%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501572 25
  80%
  83%
  4%
7000255 1
  0%
  0%
  100%
2501573 36
  72%
  79%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501572 9
  67%
  75%
  11%
7000255 2
  50%
  50%
  0%
2501573 32
  75%
  80%
  6%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 15
  73%
  85%
  13%
7000255 3
  67%
  100%
  33%
2501573 25
  68%
  85%
  20%
1353 80
  60%
  60%
  0%
2018 2501572 12
  75%
  75%
  0%
7000255 2
  100%
  100%
  0%
2501573 25
  76%
  95%
  20%
1353 368
  70%
  80%
  13%
2017 2501572 5
  60%
  100%
  40%
2501573 9
  67%
  86%
  22%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 288
  67%
  92%
  28%
2016 2501572 14
  57%
  67%
  14%
2501573 25
  84%
  91%
  8%
1353 176
  73%
  80%
  9%
2015 2501572 23
  70%
  70%
  0%
2501573 34
  82%
  88%
  6%
2014 2501572 14
  79%
  85%
  7%
2501573 18
  67%
  75%
  11%
2013 2501572 11
  100%
  100%
  0%
2501573 33
  82%
  87%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 17 6% 0% 18% 47% 24% 6%
7000255 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 24 4% 8% 13% 46% 25% 4%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2501572 25 4% 0% 20% 56% 16% 4%
7000255 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501573 36 3% 0% 11% 56% 19% 8%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501572 9 0% 11% 11% 33% 22% 11%
7000255 2 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2501573 32 6% 9% 34% 25% 19% 6%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2019 2501572 15 7% 7% 20% 33% 13% 13%
7000255 3 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2501573 25 0% 12% 12% 44% 12% 20%
1353 80 0% 0% 40% 20% 40% 0%
2018 2501572 12 0% 0% 33% 42% 25% 0%
7000255 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501573 25 4% 4% 20% 48% 4% 20%
1353 368 9% 13% 17% 30% 17% 13%
2017 2501572 5 0% 0% 40% 20% 0% 40%
2501573 9 0% 11% 33% 22% 11% 22%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 288 6% 11% 28% 22% 6% 28%
2016 2501572 14 7% 0% 29% 21% 29% 14%
2501573 25 12% 8% 32% 32% 8% 8%
1353 176 0% 9% 27% 36% 18% 9%
2015 2501572 23 0% 4% 9% 57% 30% 0%
2501573 34 3% 0% 18% 62% 12% 6%
2014 2501572 14 7% 29% 14% 29% 14% 7%
2501573 18 0% 11% 17% 39% 22% 11%
2013 2501572 11 9% 0% 27% 64% 0% 0%
2501573 33 6% 3% 39% 33% 12% 6%