Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 42 100% 100% 0%
2021 45 100% 100% 0%
2020 42 100% 100% 0%
2019 56 100% 100% 0%
2018 44 100% 100% 0%
2017 51 100% 100% 0%
2016 57 100% 100% 0%
2015 67 100% 100% 0%
2014 59 98.305% 100% 1.695%
2013 58 100% 100% 0%
2012 60 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 42
  100%
  100%
  0%
2501573 18
  94%
  94%
  0%
2021 2501572 45
  100%
  100%
  0%
2501573 18
  100%
  100%
  0%
2020 2501572 42
  100%
  100%
  0%
2501573 16
  94%
  94%
  0%
2019 2501572 56
  100%
  100%
  0%
2501573 15
  100%
  100%
  0%
2018 2501572 44
  100%
  100%
  0%
2501573 25
  100%
  100%
  0%
2017 2501572 51
  100%
  100%
  0%
2501573 23
  100%
  100%
  0%
2016 2501572 57
  100%
  100%
  0%
2501573 25
  96%
  96%
  0%
2015 2501572 67
  100%
  100%
  0%
2501573 21
  95%
  100%
  5%
2014 2501572 59
  98%
  100%
  2%
2501573 22
  100%
  100%
  0%
2013 2501572 58
  100%
  100%
  0%
2501573 32
  100%
  100%
  0%
2012 2501572 60
  100%
  100%
  0%
2501573 30
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 42 2% 14% 60% 24% 0% 0%
2501573 18 11% 11% 39% 33% 6% 0%
2021 2501572 45 7% 24% 64% 4% 0% 0%
2501573 18 0% 11% 78% 11% 0% 0%
2020 2501572 42 5% 10% 69% 17% 0% 0%
2501573 16 6% 0% 63% 25% 6% 0%
2019 2501572 56 5% 2% 36% 57% 0% 0%
2501573 15 0% 7% 33% 60% 0% 0%
2018 2501572 44 2% 7% 52% 39% 0% 0%
2501573 25 8% 8% 44% 40% 0% 0%
2017 2501572 51 12% 37% 43% 8% 0% 0%
2501573 23 4% 30% 35% 30% 0% 0%
2016 2501572 57 4% 0% 40% 56% 0% 0%
2501573 25 4% 0% 36% 56% 4% 0%
2015 2501572 67 1% 0% 37% 61% 0% 0%
2501573 21 10% 10% 10% 67% 0% 5%
2014 2501572 59 8% 5% 39% 46% 0% 2%
2501573 22 5% 14% 45% 36% 0% 0%
2013 2501572 58 3% 5% 48% 43% 0% 0%
2501573 32 6% 9% 38% 47% 0% 0%
2012 2501572 60 8% 8% 40% 43% 0% 0%
2501573 30 0% 13% 20% 67% 0% 0%