Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 44 100% 100% 0%
2021 41 100% 100% 0%
2020 52 100% 100% 0%
2019 42 100% 100% 0%
2018 51 100% 100% 0%
2017 56 100% 100% 0%
2016 64 100% 100% 0%
2015 59 100% 100% 0%
2014 58 100% 100% 0%
2013 58 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 44
  100%
  100%
  0%
2501573 19
  89%
  94%
  5%
2021 2501572 41
  100%
  100%
  0%
2501573 14
  100%
  100%
  0%
2020 2501572 52
  100%
  100%
  0%
2501573 15
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 42
  100%
  100%
  0%
2501573 24
  100%
  100%
  0%
2018 2501572 51
  100%
  100%
  0%
2501573 21
  100%
  100%
  0%
2017 2501572 56
  100%
  100%
  0%
2501573 21
  100%
  100%
  0%
2016 2501572 64
  100%
  100%
  0%
2501573 19
  100%
  100%
  0%
2015 2501572 59
  100%
  100%
  0%
2501573 22
  100%
  100%
  0%
2014 2501572 58
  100%
  100%
  0%
2501573 30
  100%
  100%
  0%
2013 2501572 58
  100%
  100%
  0%
2501573 29
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 44 9% 39% 48% 5% 0% 0%
2501573 19 11% 37% 37% 5% 5% 5%
2021 2501572 41 7% 41% 46% 5% 0% 0%
2501573 14 14% 29% 57% 0% 0% 0%
2020 2501572 52 6% 62% 29% 4% 0% 0%
2501573 15 0% 73% 27% 0% 0% 0%
2019 2501572 42 7% 88% 2% 2% 0% 0%
2501573 24 13% 67% 13% 8% 0% 0%
2018 2501572 51 14% 61% 24% 2% 0% 0%
2501573 21 0% 81% 10% 10% 0% 0%
2017 2501572 56 5% 75% 16% 4% 0% 0%
2501573 21 19% 67% 14% 0% 0% 0%
2016 2501572 64 6% 77% 14% 3% 0% 0%
2501573 19 5% 63% 32% 0% 0% 0%
2015 2501572 59 8% 75% 15% 2% 0% 0%
2501573 22 14% 64% 23% 0% 0% 0%
2014 2501572 58 7% 69% 22% 2% 0% 0%
2501573 30 7% 67% 27% 0% 0% 0%
2013 2501572 58 9% 66% 19% 7% 0% 0%
2501573 29 17% 59% 21% 3% 0% 0%