Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 32 93.75% 100% 6.25%
2021 36 97.222% 97.222% 0%
2020 30 90% 90% 0%
2019 11 100% 100% 0%
2018 24 87.5% 100% 12.5%
2017 50 96% 100% 4%
2016 48 87.5% 93.333% 6.25%
2015 44 95.455% 100% 4.545%
2014 61 98.361% 100% 1.639%
2013 11 81.818% 100% 18.182%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 32
  94%
  100%
  6%
1353 128
  88%
  100%
  12%
2021 2501572 36
  97%
  97%
  0%
1353 80
  60%
  60%
  0%
2020 2501572 30
  90%
  90%
  0%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2019 2501572 11
  100%
  100%
  0%
1353 176
  64%
  78%
  18%
2018 2501572 24
  88%
  100%
  12%
1353 192
  83%
  100%
  17%
2017 2501572 50
  96%
  100%
  4%
1355 28
  0%
  0%
  100%
1353 336
  86%
  90%
  5%
2016 2501572 48
  88%
  93%
  6%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 208
  69%
  75%
  8%
2015 2501572 44
  95%
  100%
  5%
2014 2501572 61
  98%
  100%
  2%
2013 2501572 11
  82%
  100%
  18%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 32 3% 0% 53% 38% 0% 6%
1353 128 0% 13% 63% 13% 0% 13%
2021 2501572 36 6% 14% 61% 17% 3% 0%
1353 80 0% 0% 60% 0% 40% 0%
2020 2501572 30 0% 7% 60% 23% 10% 0%
1353 80 0% 0% 80% 0% 0% 20%
2019 2501572 11 0% 0% 73% 27% 0% 0%
1353 176 0% 0% 27% 36% 18% 18%
2018 2501572 24 4% 13% 38% 33% 0% 13%
1353 192 0% 0% 67% 17% 0% 17%
2017 2501572 50 2% 8% 58% 28% 0% 4%
1355 28 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 336 0% 10% 48% 29% 10% 5%
2016 2501572 48 4% 6% 60% 17% 6% 6%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 208 8% 0% 31% 31% 23% 8%
2015 2501572 44 2% 11% 64% 18% 0% 5%
2014 2501572 61 5% 8% 69% 16% 0% 2%
2013 2501572 11 0% 9% 73% 0% 0% 18%