Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 62 98.387% 100% 1.613%
2021 62 100% 100% 0%
2020 34 100% 100% 0%
2019 35 97.143% 97.143% 0%
2018 41 100% 100% 0%
2017 37 94.595% 100% 5.405%
2016 35 97.143% 100% 2.857%
2015 43 83.721% 87.805% 4.651%
2014 41 87.805% 94.737% 7.317%
2013 47 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 62
  98%
  100%
  2%
7000255 6
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501572 62
  100%
  100%
  0%
7000255 18
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2501572 34
  100%
  100%
  0%
7000255 15
  93%
  100%
  7%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 35
  97%
  97%
  0%
7000255 12
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 64
  50%
  67%
  25%
2018 2501572 41
  100%
  100%
  0%
7000255 1
  100%
  100%
  0%
2017 2501572 37
  95%
  100%
  5%
2016 2501572 35
  97%
  100%
  3%
1353 176
  91%
  100%
  9%
2015 2501572 43
  84%
  88%
  5%
2014 2501572 41
  88%
  95%
  7%
2013 2501572 47
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 62 0% 6% 52% 40% 0% 2%
7000255 6 33% 0% 67% 0% 0% 0%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2021 2501572 62 5% 10% 68% 18% 0% 0%
7000255 18 11% 28% 39% 22% 0% 0%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2020 2501572 34 9% 6% 62% 24% 0% 0%
7000255 15 0% 13% 73% 7% 0% 7%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2501572 35 9% 0% 43% 46% 3% 0%
7000255 12 0% 0% 58% 42% 0% 0%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 64 0% 0% 0% 50% 25% 25%
2018 2501572 41 2% 2% 61% 34% 0% 0%
7000255 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501572 37 5% 0% 51% 38% 0% 5%
2016 2501572 35 6% 3% 60% 29% 0% 3%
1353 176 0% 18% 45% 27% 0% 9%
2015 2501572 43 0% 2% 23% 58% 12% 5%
2014 2501572 41 5% 2% 51% 29% 5% 7%
2013 2501572 47 0% 4% 53% 43% 0% 0%