Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 28 82.143% 85.185% 3.571%
2021 28 92.857% 96.296% 3.571%
2020 6 100% 100% 0%
2019 10 80% 100% 20%
2018 21 90.476% 100% 9.524%
2017 26 92.308% 100% 7.692%
2016 32 93.75% 100% 6.25%
2015 27 92.593% 100% 7.407%
2014 25 92% 100% 8%
2013 16 93.75% 93.75% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 28
  82%
  85%
  4%
7000255 8
  75%
  75%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501572 28
  93%
  96%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501572 6
  100%
  100%
  0%
7000255 2
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 10
  80%
  100%
  20%
7000255 5
  100%
  100%
  0%
2018 2501572 21
  90%
  100%
  10%
7000255 7
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2501572 26
  92%
  100%
  8%
2016 2501572 32
  94%
  100%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501572 27
  93%
  100%
  7%
2014 2501572 25
  92%
  100%
  8%
2013 2501572 16
  94%
  94%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 28 0% 0% 50% 32% 14% 4%
7000255 8 13% 0% 0% 63% 25% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2501572 28 4% 4% 43% 43% 4% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501572 6 0% 0% 67% 33% 0% 0%
7000255 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 48 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2019 2501572 10 10% 0% 60% 10% 0% 20%
7000255 5 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501572 21 14% 0% 48% 29% 0% 10%
7000255 7 0% 14% 71% 14% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501572 26 4% 0% 62% 27% 0% 8%
2016 2501572 32 6% 0% 59% 28% 0% 6%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501572 27 4% 0% 52% 37% 0% 7%
2014 2501572 25 0% 0% 44% 48% 0% 8%
2013 2501572 16 0% 6% 44% 44% 6% 0%