Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 216 90.278% 93.75% 3.704%
2021 209 90.909% 93.137% 2.392%
2020 216 91.667% 93.396% 1.852%
2019 171 92.982% 92.982% 0%
2018 202 94.554% 95.5% 0.99%
2017 200 86.5% 87.374% 1%
2016 215 90.698% 91.121% 0.465%
2015 220 85.455% 87.037% 1.818%
2014 232 89.655% 91.228% 1.724%
2013 182 87.912% 90.909% 3.297%
2012 174 86.782% 90.964% 4.598%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 216
  90%
  94%
  4%
7000255 75
  89%
  91%
  1%
2501573 21
  76%
  80%
  5%
1353 336
  100%
  100%
  0%
2021 2501572 209
  91%
  93%
  2%
7000255 74
  82%
  87%
  5%
2501573 17
  94%
  100%
  6%
1355 28
  100%
  100%
  0%
1353 432
  81%
  85%
  4%
2020 2501572 216
  92%
  93%
  2%
7000255 65
  94%
  97%
  3%
2501573 47
  87%
  91%
  4%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 144
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 171
  93%
  93%
  0%
7000255 60
  93%
  93%
  0%
2501573 43
  81%
  83%
  2%
1353 384
  100%
  100%
  0%
2018 2501572 202
  95%
  96%
  1%
7000255 65
  86%
  89%
  3%
2501573 35
  100%
  100%
  0%
1355 84
  83%
  83%
  0%
1353 496
  90%
  90%
  0%
2017 2501572 200
  86%
  87%
  1%
2501573 34
  76%
  81%
  6%
1355 56
  100%
  100%
  0%
1353 432
  93%
  93%
  0%
2016 2501572 215
  91%
  91%
  0%
2501573 20
  85%
  89%
  5%
1353 432
  81%
  88%
  7%
2015 2501572 220
  85%
  87%
  2%
2501573 19
  79%
  79%
  0%
2014 2501572 232
  90%
  91%
  2%
2501573 16
  88%
  88%
  0%
2013 2501572 182
  88%
  91%
  3%
2501573 26
  85%
  88%
  4%
2012 2501572 174
  87%
  91%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 216 1% 2% 24% 63% 6% 4%
7000255 75 0% 5% 15% 68% 9% 1%
2501573 21 0% 0% 24% 48% 19% 5%
1353 336 5% 5% 43% 48% 0% 0%
2021 2501572 209 1% 3% 18% 69% 7% 2%
7000255 74 0% 3% 14% 65% 12% 5%
2501573 17 0% 6% 24% 59% 0% 6%
1355 28 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 432 4% 0% 41% 37% 15% 4%
2020 2501572 216 1% 6% 30% 54% 6% 2%
7000255 65 3% 5% 17% 69% 3% 3%
2501573 47 0% 4% 28% 55% 9% 4%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 144 11% 22% 22% 44% 0% 0%
2019 2501572 171 0% 3% 46% 44% 7% 0%
7000255 60 0% 0% 27% 65% 7% 0%
2501573 43 0% 12% 21% 49% 16% 2%
1353 384 4% 0% 63% 33% 0% 0%
2018 2501572 202 3% 5% 42% 45% 4% 1%
7000255 65 0% 0% 22% 65% 11% 3%
2501573 35 0% 9% 51% 40% 0% 0%
1355 84 0% 0% 33% 50% 17% 0%
1353 496 10% 0% 45% 35% 10% 0%
2017 2501572 200 4% 3% 30% 51% 13% 1%
2501573 34 3% 0% 15% 59% 18% 6%
1355 56 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 432 0% 4% 37% 52% 7% 0%
2016 2501572 215 3% 1% 36% 50% 9% 0%
2501573 20 0% 0% 45% 40% 10% 5%
1353 432 0% 4% 41% 37% 11% 7%
2015 2501572 220 1% 3% 17% 64% 13% 2%
2501573 19 0% 0% 11% 68% 21% 0%
2014 2501572 232 0% 3% 24% 62% 9% 2%
2501573 16 0% 0% 6% 81% 13% 0%
2013 2501572 182 2% 2% 29% 55% 9% 3%
2501573 26 4% 0% 31% 50% 12% 4%
2012 2501572 174 1% 6% 40% 40% 9% 5%