Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 23 95.652% 95.652% 0%
2021 18 66.667% 80% 16.667%
2020 6 83.333% 83.333% 0%
2019 13 100% 100% 0%
2018 15 86.667% 100% 13.333%
2017 21 71.429% 93.75% 23.81%
2016 4 100% 100% 0%
2015 23 73.913% 85% 13.043%
2014 32 90.625% 90.625% 0%
2013 16 75% 75% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 23
  96%
  96%
  0%
7000255 2
  50%
  100%
  50%
2501573 31
  48%
  58%
  16%
2021 2501572 18
  67%
  80%
  17%
7000255 4
  50%
  67%
  25%
2501573 36
  44%
  64%
  31%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2501572 6
  83%
  83%
  0%
2501573 23
  61%
  74%
  17%
2019 2501572 13
  100%
  100%
  0%
2501573 17
  94%
  94%
  0%
2018 2501572 15
  87%
  100%
  13%
2501573 24
  54%
  68%
  21%
2017 2501572 21
  71%
  94%
  24%
2501573 6
  0%
  0%
  67%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2016 2501572 4
  100%
  100%
  0%
2501573 17
  76%
  81%
  6%
2015 2501572 23
  74%
  85%
  13%
2501573 20
  55%
  61%
  10%
2014 2501572 32
  91%
  91%
  0%
2501573 18
  78%
  78%
  0%
2013 2501572 16
  75%
  75%
  0%
2501573 24
  58%
  58%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 23 4% 0% 26% 65% 4% 0%
7000255 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2501573 31 3% 0% 0% 45% 35% 16%
2021 2501572 18 0% 0% 0% 61% 17% 17%
7000255 4 0% 0% 0% 50% 25% 25%
2501573 36 0% 0% 6% 39% 25% 31%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2501572 6 0% 0% 50% 33% 17% 0%
2501573 23 0% 4% 13% 39% 22% 17%
2019 2501572 13 8% 0% 23% 69% 0% 0%
2501573 17 0% 12% 24% 53% 6% 0%
2018 2501572 15 20% 0% 33% 33% 0% 13%
2501573 24 0% 0% 8% 46% 25% 21%
2017 2501572 21 5% 0% 19% 43% 5% 24%
2501573 6 0% 0% 0% 0% 33% 67%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2501572 4 0% 25% 25% 50% 0% 0%
2501573 17 0% 6% 18% 53% 18% 6%
2015 2501572 23 4% 0% 26% 43% 13% 13%
2501573 20 0% 0% 20% 35% 35% 10%
2014 2501572 32 0% 3% 28% 59% 9% 0%
2501573 18 0% 0% 0% 78% 22% 0%
2013 2501572 16 0% 0% 6% 69% 25% 0%
2501573 24 4% 0% 8% 46% 42% 0%