Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 22 81.818% 85.714% 4.545%
2021 14 92.857% 100% 7.143%
2020 15 93.333% 100% 6.667%
2019 20 100% 100% 0%
2018 20 90% 100% 10%
2017 15 80% 100% 20%
2016 7 71.429% 100% 28.571%
2015 15 100% 100% 0%
2014 22 100% 100% 0%
2013 11 81.818% 90% 9.091%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 22
  82%
  86%
  5%
2021 2501572 14
  93%
  100%
  7%
7000255 1
  0%
  0%
  100%
2020 2501572 15
  93%
  100%
  7%
7000255 1
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 20
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501572 20
  90%
  100%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501572 15
  80%
  100%
  20%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2501572 7
  71%
  100%
  29%
2015 2501572 15
  100%
  100%
  0%
2014 2501572 22
  100%
  100%
  0%
2013 2501572 11
  82%
  90%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 22 0% 5% 18% 55% 14% 5%
2021 2501572 14 0% 0% 64% 29% 0% 7%
7000255 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2501572 15 7% 7% 47% 33% 0% 7%
7000255 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501572 20 5% 5% 35% 55% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501572 20 5% 20% 30% 35% 0% 10%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501572 15 7% 27% 13% 33% 0% 20%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2501572 7 14% 14% 29% 14% 0% 29%
2015 2501572 15 7% 27% 33% 33% 0% 0%
2014 2501572 22 0% 9% 68% 23% 0% 0%
2013 2501572 11 9% 0% 64% 9% 9% 9%