Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 78.947% 88.235% 10.526%
2021 63 92.063% 93.548% 1.587%
2020 6 83.333% 100% 16.667%
2019 13 92.308% 100% 7.692%
2018 127 92.126% 99.153% 7.087%
2017 143 91.608% 94.245% 2.797%
2016 127 85.039% 88.525% 3.937%
2015 133 89.474% 93.701% 4.511%
2014 168 91.667% 95.652% 4.167%
2013 152 92.105% 97.222% 5.263%
2012 105 90.476% 92.233% 1.905%
2011 89 87.64% 97.5% 10.112%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 19
  79%
  88%
  11%
7000255 3
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2501572 63
  92%
  94%
  2%
7000255 9
  100%
  100%
  0%
2020 2501572 6
  83%
  100%
  17%
7000255 10
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 13
  92%
  100%
  8%
7000255 7
  100%
  100%
  0%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501572 127
  92%
  99%
  7%
1353 176
  91%
  100%
  9%
2017 2501572 143
  92%
  94%
  3%
1353 96
  83%
  100%
  17%
2016 2501572 127
  85%
  89%
  4%
1353 176
  82%
  82%
  0%
2015 2501572 133
  89%
  94%
  5%
2014 2501572 168
  92%
  96%
  4%
2013 2501572 152
  92%
  97%
  5%
2012 2501572 105
  90%
  92%
  2%
2011 2501572 89
  88%
  98%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 19 5% 5% 16% 42% 11% 11%
7000255 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2501572 63 6% 6% 41% 37% 6% 2%
7000255 9 0% 0% 56% 44% 0% 0%
2020 2501572 6 17% 0% 50% 17% 0% 17%
7000255 10 0% 0% 30% 70% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501572 13 8% 0% 62% 23% 0% 8%
7000255 7 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501572 127 5% 2% 50% 36% 1% 7%
1353 176 9% 0% 64% 18% 0% 9%
2017 2501572 143 3% 2% 35% 51% 6% 3%
1353 96 17% 0% 0% 67% 0% 17%
2016 2501572 127 6% 6% 38% 35% 11% 4%
1353 176 0% 18% 27% 36% 18% 0%
2015 2501572 133 5% 1% 37% 47% 6% 5%
2014 2501572 168 2% 1% 45% 45% 4% 4%
2013 2501572 152 2% 1% 54% 35% 3% 5%
2012 2501572 105 7% 23% 36% 25% 8% 2%
2011 2501572 89 1% 4% 52% 30% 2% 10%