Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 12 100% 100% 0%
2021 30 90% 96.429% 6.667%
2020 14 78.571% 100% 21.429%
2019 17 100% 100% 0%
2018 34 88.235% 93.75% 5.882%
2017 39 82.051% 91.429% 10.256%
2016 53 86.792% 93.878% 7.547%
2015 51 90.196% 97.872% 7.843%
2014 43 97.674% 97.674% 0%
2013 77 96.104% 97.368% 1.299%
2012 35 85.714% 88.235% 2.857%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 12
  100%
  100%
  0%
2021 2501572 30
  90%
  96%
  7%
7000255 3
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2501572 14
  79%
  100%
  21%
7000255 2
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 2501572 17
  100%
  100%
  0%
7000255 37
  89%
  94%
  5%
2018 2501572 34
  88%
  94%
  6%
7000255 28
  89%
  100%
  11%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2017 2501572 39
  82%
  91%
  10%
1353 240
  67%
  77%
  13%
2016 2501572 53
  87%
  94%
  8%
1353 192
  58%
  64%
  8%
2015 2501572 51
  90%
  98%
  8%
2014 2501572 43
  98%
  98%
  0%
2013 2501572 77
  96%
  97%
  1%
2012 2501572 35
  86%
  88%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 12 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2021 2501572 30 7% 3% 37% 43% 3% 7%
7000255 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2501572 14 0% 0% 21% 57% 0% 21%
7000255 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2501572 17 6% 0% 82% 12% 0% 0%
7000255 37 5% 0% 43% 41% 5% 5%
2018 2501572 34 9% 12% 41% 26% 6% 6%
7000255 28 7% 0% 36% 46% 0% 11%
1353 96 0% 0% 83% 17% 0% 0%
2017 2501572 39 3% 18% 21% 38% 8% 10%
1353 240 0% 0% 20% 47% 20% 13%
2016 2501572 53 2% 21% 38% 26% 6% 8%
1353 192 0% 17% 33% 8% 33% 8%
2015 2501572 51 2% 12% 57% 20% 2% 8%
2014 2501572 43 2% 12% 56% 28% 2% 0%
2013 2501572 77 4% 6% 44% 42% 3% 1%
2012 2501572 35 0% 0% 37% 49% 11% 3%