Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 241 85.477% 86.192% 0.83%
2021 265 73.208% 74.903% 2.264%
2020 271 80.074% 81.273% 1.476%
2019 259 73.745% 75.494% 2.317%
2018 264 73.864% 79.268% 6.818%
2017 240 62.5% 68.493% 8.75%
2016 235 75.319% 81.944% 8.085%
2015 241 70.124% 76.471% 8.299%
2014 291 78.694% 82.374% 4.467%
2013 254 64.567% 71.616% 9.843%
2012 243 70.37% 78.802% 10.7%
2011 180 81.111% 86.391% 6.111%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 241
  85%
  86%
  1%
7000255 81
  91%
  91%
  0%
2501573 5
  100%
  100%
  0%
1355 28
  100%
  100%
  0%
1353 208
  92%
  92%
  0%
2021 2501572 265
  73%
  75%
  2%
7000255 100
  80%
  82%
  3%
2501573 3
  100%
  100%
  0%
2020 2501572 271
  80%
  81%
  1%
7000255 93
  80%
  82%
  3%
2501573 7
  86%
  100%
  14%
2019 2501572 259
  74%
  75%
  2%
7000255 89
  84%
  88%
  4%
2501573 5
  80%
  80%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2501572 264
  74%
  79%
  7%
7000255 80
  76%
  79%
  4%
2501573 1
  0%
  0%
  0%
1355 140
  10%
  20%
  50%
2017 2501572 240
  62%
  68%
  9%
2501573 4
  75%
  75%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2016 2501572 235
  75%
  82%
  8%
2501573 2
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501572 241
  70%
  76%
  8%
2501573 6
  50%
  60%
  17%
2014 2501572 291
  79%
  82%
  4%
2501573 2
  100%
  100%
  0%
2013 2501572 254
  65%
  72%
  10%
2012 2501572 243
  70%
  79%
  11%
2011 2501572 180
  81%
  86%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 241 2% 0% 26% 58% 14% 1%
7000255 81 5% 0% 31% 56% 9% 0%
2501573 5 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1355 28 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 208 8% 0% 38% 46% 8% 0%
2021 2501572 265 0% 0% 17% 55% 25% 2%
7000255 100 2% 0% 24% 54% 17% 3%
2501573 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2020 2501572 271 1% 2% 25% 52% 18% 1%
7000255 93 1% 0% 19% 59% 17% 3%
2501573 7 0% 0% 29% 57% 0% 14%
2019 2501572 259 0% 1% 16% 55% 24% 2%
7000255 89 0% 0% 19% 64% 11% 4%
2501573 5 0% 0% 40% 40% 20% 0%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501572 264 2% 0% 20% 49% 19% 7%
7000255 80 1% 3% 24% 49% 20% 4%
2501573 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1355 140 0% 0% 0% 10% 40% 50%
2017 2501572 240 1% 2% 18% 40% 29% 9%
2501573 4 0% 0% 50% 25% 25% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2501572 235 2% 3% 31% 39% 17% 8%
2501573 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501572 241 2% 1% 21% 46% 22% 8%
2501573 6 0% 0% 0% 50% 33% 17%
2014 2501572 291 1% 0% 30% 48% 17% 4%
2501573 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2501572 254 0% 0% 20% 44% 26% 10%
2012 2501572 243 2% 5% 32% 30% 19% 11%
2011 2501572 180 2% 4% 38% 36% 13% 6%