Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 11 90.909% 90.909% 0%
2021 29 89.655% 92.857% 3.448%
2018 3 100% 100% 0%
2014 1 0% 0% 100%
2013 1 100% 100% 0%
2011 3 66.667% 100% 33.333%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 11
  91%
  91%
  0%
7000255 3
  100%
  100%
  0%
2501573 21
  57%
  67%
  14%
2021 2501572 29
  90%
  93%
  3%
2501573 7
  43%
  50%
  14%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2501573 38
  87%
  94%
  8%
2019 2501573 12
  83%
  100%
  17%
2018 2501572 3
  100%
  100%
  0%
2501573 68
  84%
  95%
  12%
2017 2501573 90
  83%
  95%
  12%
2016 2501573 99
  84%
  92%
  9%
2015 2501573 94
  81%
  89%
  10%
2014 2501572 1
  0%
  0%
  100%
2501573 88
  76%
  85%
  10%
2013 2501572 1
  100%
  100%
  0%
2501573 108
  76%
  85%
  10%
2012 2501573 96
  83%
  86%
  3%
2011 2501572 3
  67%
  100%
  33%
2501573 70
  93%
  96%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 11 0% 0% 64% 27% 9% 0%
7000255 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 21 0% 0% 29% 29% 29% 14%
2021 2501572 29 0% 0% 7% 76% 7% 3%
2501573 7 0% 0% 0% 43% 43% 14%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2501573 38 5% 3% 8% 71% 5% 8%
2019 2501573 12 0% 0% 0% 83% 0% 17%
2018 2501572 3 33% 0% 0% 67% 0% 0%
2501573 68 1% 0% 15% 68% 4% 12%
2017 2501573 90 2% 0% 17% 64% 4% 12%
2016 2501573 99 0% 5% 19% 60% 7% 9%
2015 2501573 94 1% 1% 11% 68% 10% 10%
2014 2501572 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501573 88 0% 3% 11% 61% 14% 10%
2013 2501572 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 108 0% 3% 21% 52% 14% 10%
2012 2501573 96 0% 0% 16% 68% 14% 3%
2011 2501572 3 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2501573 70 0% 9% 20% 64% 4% 3%