Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 275 80.364% 83.083% 3.273%
2021 239 67.782% 76.777% 11.715%
2020 263 83.65% 89.796% 6.844%
2019 258 88.372% 91.566% 3.488%
2018 249 81.526% 89.035% 8.434%
2017 259 72.587% 80.687% 10.039%
2016 265 75.849% 83.058% 8.679%
2015 245 66.122% 69.231% 4.49%
2014 236 80.932% 84.513% 4.237%
2013 281 85.053% 91.923% 7.473%
2012 239 70.711% 74.779% 5.439%
2011 295 80% 87.407% 8.475%
2010 237 61.603% 71.22% 13.502%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 275
  80%
  83%
  3%
7000255 65
  86%
  88%
  2%
2501573 229
  66%
  74%
  10%
1353 80
  60%
  100%
  40%
2021 2501572 239
  68%
  77%
  12%
7000255 94
  89%
  94%
  5%
2501573 208
  50%
  59%
  15%
1353 80
  40%
  40%
  0%
2020 2501572 263
  84%
  90%
  7%
7000255 81
  88%
  92%
  5%
2501573 201
  71%
  77%
  8%
2019 2501572 258
  88%
  92%
  3%
7000255 76
  97%
  97%
  0%
2501573 248
  78%
  87%
  10%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2018 2501572 249
  82%
  89%
  8%
7000255 71
  90%
  93%
  3%
2501573 274
  61%
  67%
  9%
1353 176
  55%
  55%
  0%
2017 2501572 259
  73%
  81%
  10%
2501573 258
  49%
  56%
  13%
1353 128
  75%
  86%
  12%
2016 2501572 265
  76%
  83%
  9%
2501573 271
  56%
  67%
  17%
1353 128
  62%
  71%
  12%
2015 2501572 245
  66%
  69%
  4%
2501573 248
  52%
  58%
  10%
2014 2501572 236
  81%
  85%
  4%
2501573 198
  46%
  49%
  6%
2013 2501572 281
  85%
  92%
  7%
2501573 186
  62%
  70%
  11%
2012 2501572 239
  71%
  75%
  5%
2501573 224
  66%
  72%
  9%
2011 2501572 295
  80%
  87%
  8%
2501573 220
  60%
  67%
  11%
2010 2501572 237
  62%
  71%
  14%
2501573 212
  60%
  72%
  16%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 275 1% 2% 27% 49% 16% 3%
7000255 65 0% 2% 45% 40% 12% 2%
2501573 229 2% 0% 16% 48% 23% 10%
1353 80 0% 0% 60% 0% 0% 40%
2021 2501572 239 4% 1% 18% 46% 21% 12%
7000255 94 4% 0% 35% 50% 5% 5%
2501573 208 0% 0% 8% 42% 35% 15%
1353 80 0% 0% 20% 20% 60% 0%
2020 2501572 263 2% 0% 21% 60% 10% 7%
7000255 81 0% 1% 12% 74% 7% 5%
2501573 201 1% 1% 11% 57% 21% 8%
2019 2501572 258 6% 0% 64% 18% 8% 3%
7000255 76 4% 0% 78% 16% 3% 0%
2501573 248 4% 0% 47% 27% 11% 10%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 112 14% 0% 43% 43% 0% 0%
2018 2501572 249 2% 0% 27% 51% 10% 8%
7000255 71 3% 0% 39% 48% 7% 3%
2501573 274 2% 1% 14% 44% 30% 9%
1353 176 18% 0% 18% 18% 45% 0%
2017 2501572 259 4% 0% 24% 44% 17% 10%
2501573 258 2% 2% 9% 36% 38% 13%
1353 128 0% 0% 38% 38% 13% 13%
2016 2501572 265 2% 0% 31% 43% 15% 9%
2501573 271 1% 1% 13% 41% 27% 17%
1353 128 0% 13% 13% 38% 25% 13%
2015 2501572 245 1% 1% 17% 47% 29% 4%
2501573 248 2% 1% 9% 40% 38% 10%
2014 2501572 236 6% 6% 23% 46% 15% 4%
2501573 198 3% 1% 9% 33% 48% 6%
2013 2501572 281 5% 5% 38% 37% 7% 7%
2501573 186 2% 3% 17% 41% 26% 11%
2012 2501572 239 2% 0% 16% 53% 24% 5%
2501573 224 3% 0% 15% 47% 25% 9%
2011 2501572 295 3% 0% 22% 55% 12% 8%
2501573 220 1% 2% 6% 50% 29% 11%
2010 2501572 237 5% 12% 18% 27% 25% 14%
2501573 212 5% 5% 22% 28% 24% 16%