Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2021 5 60% 60% 0%
2020 72 93.056% 94.366% 1.389%
2019 230 98.696% 98.696% 0%
2018 220 73.636% 76.056% 3.182%
2017 247 76.518% 78.099% 2.024%
2016 255 74.51% 76% 1.961%
2015 238 60.504% 62.882% 3.782%
2014 236 83.051% 89.908% 7.627%
2013 217 67.281% 74.49% 9.677%
2012 111 73.874% 78.846% 6.306%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 2
  100%
  100%
  0%
7000255 1
  100%
  100%
  0%
2021 2501572 5
  60%
  60%
  0%
7000255 9
  89%
  100%
  11%
2020 2501572 72
  93%
  94%
  1%
7000255 68
  85%
  85%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 230
  99%
  99%
  0%
7000255 79
  95%
  100%
  5%
1355 126
  56%
  56%
  0%
1353 368
  74%
  81%
  9%
2018 2501572 220
  74%
  76%
  3%
7000255 78
  68%
  71%
  4%
1355 112
  12%
  12%
  0%
1353 384
  46%
  48%
  4%
2017 2501572 247
  77%
  78%
  2%
1355 42
  0%
  0%
  0%
1353 336
  57%
  57%
  0%
2016 2501572 255
  75%
  76%
  2%
2501573 1
  0%
  0%
  0%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 496
  35%
  39%
  10%
2015 2501572 238
  61%
  63%
  4%
2014 2501572 236
  83%
  90%
  8%
2013 2501572 217
  67%
  74%
  10%
2012 2501572 111
  74%
  79%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 2 0% 0% 0% 50% 0% 0%
7000255 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501572 5 0% 0% 0% 60% 40% 0%
7000255 9 0% 0% 0% 89% 0% 11%
2020 2501572 72 0% 0% 38% 53% 6% 1%
7000255 68 0% 0% 7% 78% 15% 0%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501572 230 2% 1% 54% 36% 1% 0%
7000255 79 0% 0% 49% 46% 0% 5%
1355 126 0% 0% 0% 56% 44% 0%
1353 368 0% 0% 26% 48% 17% 9%
2018 2501572 220 0% 1% 17% 51% 23% 3%
7000255 78 0% 0% 6% 58% 28% 4%
1355 112 0% 0% 0% 13% 88% 0%
1353 384 0% 0% 4% 42% 50% 4%
2017 2501572 247 3% 2% 25% 42% 21% 2%
1355 42 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 336 0% 0% 10% 48% 43% 0%
2016 2501572 255 1% 1% 19% 54% 24% 2%
2501573 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 496 0% 0% 10% 26% 55% 10%
2015 2501572 238 0% 1% 13% 46% 36% 4%
2014 2501572 236 3% 5% 30% 44% 9% 8%
2013 2501572 217 1% 2% 16% 48% 23% 10%
2012 2501572 111 1% 0% 11% 62% 20% 6%