Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 6 83.333% 83.333% 0%
2021 4 100% 100% 0%
2020 16 100% 100% 0%
2019 4 100% 100% 0%
2018 10 100% 100% 0%
2017 7 85.714% 100% 14.286%
2016 5 100% 100% 0%
2015 1 100% 100% 0%
2014 3 100% 100% 0%
2013 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 6
  83%
  83%
  0%
2501573 182
  64%
  70%
  9%
1353 192
  50%
  75%
  33%
2021 2501572 4
  100%
  100%
  0%
2501573 188
  65%
  76%
  14%
1353 128
  75%
  86%
  12%
2020 2501572 16
  100%
  100%
  0%
7000255 1
  100%
  100%
  0%
2501573 187
  78%
  85%
  9%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 160
  80%
  80%
  0%
2019 2501572 4
  100%
  100%
  0%
7000255 1
  100%
  100%
  0%
2501573 299
  94%
  96%
  2%
1355 56
  25%
  25%
  0%
1353 176
  91%
  91%
  0%
2018 2501572 10
  100%
  100%
  0%
7000255 1
  100%
  100%
  0%
2501573 134
  86%
  91%
  5%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 160
  80%
  100%
  20%
2017 2501572 7
  86%
  100%
  14%
2501573 164
  79%
  82%
  4%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2016 2501572 5
  100%
  100%
  0%
2501573 135
  77%
  86%
  10%
1355 28
  0%
  0%
  100%
1353 272
  71%
  80%
  12%
2015 2501572 1
  100%
  100%
  0%
2501573 124
  85%
  90%
  5%
2014 2501572 3
  100%
  100%
  0%
2501573 166
  83%
  86%
  4%
2013 2501572 3
  100%
  100%
  0%
2501573 133
  78%
  87%
  10%
2012 2501573 142
  73%
  76%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 6 0% 0% 0% 83% 17% 0%
2501573 182 1% 1% 13% 48% 27% 9%
1353 192 0% 0% 17% 33% 17% 33%
2021 2501572 4 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2501573 188 3% 1% 15% 46% 21% 14%
1353 128 0% 0% 50% 25% 13% 13%
2020 2501572 16 6% 0% 63% 31% 0% 0%
7000255 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 187 2% 1% 14% 60% 13% 9%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 160 0% 0% 20% 60% 20% 0%
2019 2501572 4 25% 0% 25% 50% 0% 0%
7000255 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 299 3% 2% 39% 49% 4% 2%
1355 56 0% 0% 25% 0% 75% 0%
1353 176 18% 0% 36% 36% 9% 0%
2018 2501572 10 0% 0% 50% 50% 0% 0%
7000255 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 134 5% 7% 27% 46% 9% 5%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 160 0% 10% 20% 50% 0% 20%
2017 2501572 7 43% 14% 29% 0% 0% 14%
2501573 164 3% 3% 27% 45% 17% 4%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 112 14% 43% 14% 29% 0% 0%
2016 2501572 5 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2501573 135 5% 5% 26% 41% 13% 10%
1355 28 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 272 0% 0% 41% 29% 18% 12%
2015 2501572 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501573 124 4% 1% 31% 50% 10% 5%
2014 2501572 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2501573 166 2% 5% 23% 52% 13% 4%
2013 2501572 3 67% 0% 33% 0% 0% 0%
2501573 133 2% 2% 21% 53% 12% 10%
2012 2501573 142 6% 5% 20% 42% 23% 5%