Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 100% 100% 0%
2021 17 94.118% 94.118% 0%
2020 14 100% 100% 0%
2019 13 100% 100% 0%
2018 21 100% 100% 0%
2017 13 100% 100% 0%
2016 5 100% 100% 0%
2015 3 100% 100% 0%
2014 8 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 17
  100%
  100%
  0%
7000255 14
  100%
  100%
  0%
2501573 4
  100%
  100%
  0%
2021 2501572 17
  94%
  94%
  0%
7000255 13
  100%
  100%
  0%
2501573 4
  75%
  100%
  25%
2020 2501572 14
  100%
  100%
  0%
7000255 13
  100%
  100%
  0%
2501573 8
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 13
  100%
  100%
  0%
7000255 18
  100%
  100%
  0%
2501573 6
  100%
  100%
  0%
2018 2501572 21
  100%
  100%
  0%
7000255 17
  100%
  100%
  0%
2501573 2
  100%
  100%
  0%
2017 2501572 13
  100%
  100%
  0%
2501573 5
  100%
  100%
  0%
2016 2501572 5
  100%
  100%
  0%
2015 2501572 3
  100%
  100%
  0%
2014 2501572 8
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 17 0% 71% 29% 0% 0% 0%
7000255 14 0% 29% 64% 7% 0% 0%
2501573 4 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2021 2501572 17 0% 82% 12% 0% 6% 0%
7000255 13 0% 46% 54% 0% 0% 0%
2501573 4 0% 75% 0% 0% 0% 25%
2020 2501572 14 0% 71% 21% 7% 0% 0%
7000255 13 0% 69% 23% 8% 0% 0%
2501573 8 0% 75% 25% 0% 0% 0%
2019 2501572 13 0% 69% 31% 0% 0% 0%
7000255 18 6% 78% 17% 0% 0% 0%
2501573 6 0% 83% 17% 0% 0% 0%
2018 2501572 21 0% 71% 29% 0% 0% 0%
7000255 17 12% 88% 0% 0% 0% 0%
2501573 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2501572 13 0% 62% 38% 0% 0% 0%
2501573 5 0% 80% 20% 0% 0% 0%
2016 2501572 5 20% 60% 20% 0% 0% 0%
2015 2501572 3 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2014 2501572 8 0% 88% 13% 0% 0% 0%