Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 0% 0% 100%
2021 4 75% 75% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 2
  0%
  0%
  100%
2501573 162
  86%
  91%
  5%
1353 480
  87%
  87%
  0%
2021 2501572 4
  75%
  75%
  0%
2501573 190
  81%
  83%
  3%
1353 384
  92%
  92%
  0%
2020 2501573 153
  81%
  85%
  5%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 112
  86%
  100%
  14%
2019 2501573 145
  92%
  93%
  1%
1353 400
  100%
  100%
  0%
2018 2501573 7
  71%
  83%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 2 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501573 162 4% 0% 23% 59% 9% 5%
1353 480 7% 0% 60% 20% 13% 0%
2021 2501572 4 0% 0% 25% 50% 25% 0%
2501573 190 3% 1% 11% 66% 16% 3%
1353 384 4% 0% 25% 63% 8% 0%
2020 2501573 153 4% 0% 20% 57% 14% 5%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 112 29% 0% 29% 29% 0% 14%
2019 2501573 145 7% 1% 36% 49% 7% 1%
1353 400 0% 20% 44% 36% 0% 0%
2018 2501573 7 14% 0% 14% 43% 14% 14%