Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 8 62.5% 83.333% 25%
2021 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 8
  62%
  83%
  25%
2501573 155
  85%
  89%
  5%
1353 128
  50%
  80%
  38%
2021 2501572 3
  100%
  100%
  0%
2501573 139
  92%
  96%
  4%
1353 304
  84%
  100%
  16%
2020 2501573 126
  90%
  95%
  5%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 128
  88%
  100%
  12%
2019 2501573 1
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 8 0% 13% 50% 0% 13% 25%
2501573 155 4% 9% 25% 47% 10% 5%
1353 128 0% 0% 0% 50% 13% 38%
2021 2501572 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2501573 139 4% 5% 31% 52% 4% 4%
1353 304 11% 5% 26% 42% 0% 16%
2020 2501573 126 2% 1% 31% 56% 5% 5%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 128 0% 25% 50% 13% 0% 13%
2019 2501573 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%