Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 240 75% 79.646% 5.833%
2021 229 74.672% 76% 1.747%
2020 222 90.541% 93.925% 3.604%
2019 195 96.41% 98.947% 2.564%
2018 5 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 240
  75%
  80%
  6%
7000255 87
  92%
  93%
  1%
2501573 1
  0%
  0%
  0%
1353 224
  43%
  43%
  0%
2021 2501572 229
  75%
  76%
  2%
7000255 65
  94%
  95%
  2%
2501573 3
  100%
  100%
  0%
1355 84
  0%
  0%
  67%
1353 224
  57%
  67%
  14%
2020 2501572 222
  91%
  94%
  4%
7000255 71
  99%
  100%
  1%
2501573 1
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 176
  73%
  73%
  0%
2019 2501572 195
  96%
  99%
  3%
7000255 2
  100%
  100%
  0%
1355 56
  25%
  100%
  75%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2018 2501572 5
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 240 1% 1% 22% 51% 19% 6%
7000255 87 5% 13% 20% 55% 7% 1%
2501573 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 224 0% 0% 7% 36% 57% 0%
2021 2501572 229 2% 0% 25% 48% 24% 2%
7000255 65 3% 6% 38% 46% 5% 2%
2501573 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
1355 84 0% 0% 0% 0% 33% 67%
1353 224 0% 0% 29% 29% 29% 14%
2020 2501572 222 3% 2% 37% 49% 6% 4%
7000255 71 3% 8% 37% 51% 0% 1%
2501573 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 176 0% 0% 9% 64% 27% 0%
2019 2501572 195 4% 3% 68% 21% 1% 3%
7000255 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
1355 56 0% 0% 0% 25% 0% 75%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2018 2501572 5 0% 0% 20% 80% 0% 0%