Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 35 91.429% 91.429% 0%
2021 27 88.889% 92.308% 3.704%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 35
  91%
  91%
  0%
7000255 1
  100%
  100%
  0%
2021 2501572 27
  89%
  92%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 35 3% 0% 37% 51% 9% 0%
7000255 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501572 27 7% 4% 37% 41% 7% 4%