Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 209 96.172% 97.573% 1.435%
2021 193 98.446% 98.446% 0%
2020 168 98.214% 98.802% 0.595%
2019 9 100% 100% 0%
2018 9 66.667% 66.667% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 209
  96%
  98%
  1%
7000255 67
  100%
  100%
  0%
2501573 15
  93%
  100%
  7%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2021 2501572 193
  98%
  98%
  0%
7000255 60
  100%
  100%
  0%
2501573 18
  89%
  94%
  6%
1353 256
  75%
  100%
  25%
2020 2501572 168
  98%
  99%
  1%
2501573 1
  100%
  100%
  0%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 9
  100%
  100%
  0%
2018 2501572 9
  67%
  67%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 209 2% 3% 45% 45% 2% 1%
7000255 67 1% 7% 54% 37% 0% 0%
2501573 15 0% 0% 20% 73% 0% 7%
1353 112 0% 0% 43% 57% 0% 0%
2021 2501572 193 3% 22% 50% 23% 2% 0%
7000255 60 2% 30% 67% 2% 0% 0%
2501573 18 6% 17% 44% 22% 6% 6%
1353 256 6% 6% 50% 13% 0% 25%
2020 2501572 168 5% 29% 48% 17% 1% 1%
2501573 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2019 2501572 9 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2018 2501572 9 0% 0% 22% 33% 33% 0%