Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 4 100% 100% 0%
2020 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 1
  100%
  100%
  0%
2500245 2
  100%
  100%
  0%
2501902 4
  100%
  100%
  0%
2501910 4
  100%
  100%
  0%
2501913 6
  100%
  100%
  0%
2501801 3
  100%
  100%
  0%
2500246 2
  100%
  100%
  0%
2501233 1
  100%
  100%
  0%
2021 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2501573 1
  100%
  100%
  0%
2500245 9
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2501910 4
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500245 7
  100%
  100%
  0%
2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501910 6
  100%
  100%
  0%
2501801 2
  100%
  100%
  0%
2501233 1
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2015 2501913 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2501913 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500245 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501902 4 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501910 4 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2501913 6 0% 17% 83% 0% 0% 0%
2501801 3 33% 67% 0% 0% 0% 0%
2500246 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501233 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500245 9 11% 11% 44% 33% 0% 0%
2501907 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501910 4 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2501801 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2500245 7 0% 14% 86% 0% 0% 0%
2501902 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501910 6 17% 33% 50% 0% 0% 0%
2501801 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501233 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500245 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2015 2501913 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2014 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501913 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%