Hores HIDA segons categoria del professor

Distribucció d'hores segons categoria del professor ( any 2019 )

  • CU : Catedrątic Universitari
  • TU_CEU : Titular Universitat / Catedrątic Escola Universitaria
  • CATED_AGREG : Catedrątic Agregat
  • LECTOR : Lector
  • ASSOC : Associat
  • ALTRES

Evolució de les HIDA per any acadčmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2019 11%
102h
25%
232h
20%
189h
1%
7h
29%
270h
13%
123h
922h
2018 10%
95h
30%
286h
12%
113h
0%
4h
18%
176h
29%
281h
955h
2017 10%
109h
40%
429h
14%
156h
1%
13h
22%
241h
12%
131h
1079h
2016 4%
36h
43%
415h
15%
149h
0%
0h
24%
233h
13%
128h
962h
2015 4%
41h
39%
389h
7%
68h
2%
23h
37%
361h
11%
106h
987h
2014 4%
32h
47%
415h
10%
89h
2%
18h
25%
219h
12%
107h
879h
2013 3%
31h
47%
557h
8%
97h
2%
25h
28%
328h
12%
137h
1175h
2012 3%
30h
45%
474h
9%
97h
2%
22h
29%
305h
12%
121h
1049h
2011 3%
25h
50%
386h
2%
17h
3%
21h
34%
261h
8%
65h
775h
2010 1%
3h
39%
212h
8%
46h
4%
21h
34%
184h
14%
79h
545h
2009 0%
0h
57%
87h
14%
21h
11%
17h
14%
21h
4%
6h
152h