Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 100% 100% 0%
2021 2 100% 100% 0%
2020 1 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2501902 3
  100%
  100%
  0%
2501910 6
  100%
  100%
  0%
2501913 1
  100%
  100%
  0%
2501801 3
  100%
  100%
  0%
2500248 18
  100%
  100%
  0%
2021 2500245 2
  100%
  100%
  0%
2501902 2
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2501910 4
  100%
  100%
  0%
2501913 4
  100%
  100%
  0%
2501801 5
  80%
  100%
  20%
2500248 15
  93%
  100%
  7%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500245 5
  60%
  75%
  20%
2500243 2
  100%
  100%
  0%
2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501907 4
  100%
  100%
  0%
2501910 5
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500247 5
  100%
  100%
  0%
2500248 14
  100%
  100%
  0%
2019 2500245 3
  100%
  100%
  0%
2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501913 3
  100%
  100%
  0%
2501801 2
  100%
  100%
  0%
2500247 9
  89%
  100%
  11%
2500248 20
  100%
  100%
  0%
2018 2500248 13
  92%
  100%
  8%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2017 2500248 5
  100%
  100%
  0%
2016 2500248 16
  94%
  100%
  6%
2015 2500248 16
  88%
  100%
  12%
2014 2500248 8
  100%
  100%
  0%
2013 2500248 17
  88%
  94%
  6%
2012 2500248 15
  100%
  100%
  0%
2011 2500248 2
  100%
  100%
  0%
4311340 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501902 3 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2501910 6 0% 33% 50% 17% 0% 0%
2501913 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501801 3 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2500248 18 6% 22% 56% 17% 0% 0%
2021 2500245 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501902 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501907 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501910 4 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2501913 4 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2501801 5 0% 40% 20% 20% 0% 20%
2500248 15 13% 27% 33% 20% 0% 7%
1353 32 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2020 2500245 5 0% 0% 40% 20% 20% 20%
2500243 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501902 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501907 4 25% 0% 75% 0% 0% 0%
2501910 5 0% 20% 60% 20% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 5 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 14 7% 29% 43% 21% 0% 0%
2019 2500245 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501902 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501913 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2501801 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 9 0% 56% 22% 11% 0% 11%
2500248 20 10% 25% 60% 5% 0% 0%
2018 2500248 13 8% 23% 46% 15% 0% 8%
1353 48 0% 33% 33% 0% 0% 33%
2017 2500248 5 0% 40% 40% 20% 0% 0%
2016 2500248 16 6% 0% 69% 19% 0% 6%
2015 2500248 16 6% 19% 63% 0% 0% 13%
2014 2500248 8 13% 25% 50% 13% 0% 0%
2013 2500248 17 6% 6% 59% 18% 6% 6%
2012 2500248 15 7% 20% 67% 7% 0% 0%
2011 2500248 2 50% 0% 0% 50% 0% 0%
4311340 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%