Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 3 100% 100% 0%
2017 2 100% 100% 0%
2016 1 100% 100% 0%
2015 1 100% 100% 0%
2013 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2021 2501902 3
  100%
  100%
  0%
2020 2500247 4
  100%
  100%
  0%
2019 2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500247 8
  88%
  100%
  12%
2018 2501801 2
  100%
  100%
  0%
2500247 12
  83%
  100%
  17%
2017 2501902 2
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  0%
  0%
  100%
2500247 11
  82%
  100%
  18%
2016 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2500247 8
  75%
  100%
  25%
2015 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500247 16
  69%
  92%
  25%
2014 2500247 14
  93%
  100%
  7%
2013 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2500247 19
  95%
  100%
  5%
2012 2500247 25
  80%
  87%
  8%
2011 2500247 9
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501902 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501801 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2021 2501902 3 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2020 2500247 4 25% 50% 0% 25% 0% 0%
2019 2501801 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500247 8 0% 13% 50% 25% 0% 13%
2018 2501801 2 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2500247 12 0% 0% 75% 8% 0% 17%
2017 2501902 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500247 11 9% 9% 36% 27% 0% 18%
2016 2501902 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501818 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 8 13% 0% 13% 50% 0% 25%
2015 2501902 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501792 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 16 6% 0% 38% 25% 6% 25%
2014 2500247 14 7% 7% 57% 21% 0% 7%
2013 2501902 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500247 19 5% 0% 37% 53% 0% 5%
2012 2500247 25 4% 20% 24% 32% 12% 8%
2011 2500247 9 11% 0% 56% 33% 0% 0%