Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 0% 0% 100%
2019 1 100% 100% 0%
2017 1 100% 100% 0%
2016 2 100% 100% 0%
2015 3 100% 100% 0%
2013 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501902 1
  0%
  0%
  100%
2019 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500247 16
  88%
  93%
  6%
2018 2500247 9
  78%
  100%
  22%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2500247 13
  100%
  100%
  0%
2016 2501902 2
  100%
  100%
  0%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500247 12
  83%
  100%
  17%
2015 2501902 3
  100%
  100%
  0%
2501792 2
  100%
  100%
  0%
2500247 11
  64%
  100%
  36%
2014 2500247 18
  83%
  94%
  11%
2013 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  0%
  0%
  100%
2500247 13
  85%
  100%
  15%
2012 2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500247 23
  78%
  78%
  0%
2011 2500247 31
  84%
  90%
  6%
2010 2500247 9
  78%
  78%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501902 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2501902 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2501801 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500247 16 0% 0% 19% 69% 6% 6%
2018 2500247 9 0% 11% 22% 44% 0% 22%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2501902 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 13 0% 8% 38% 54% 0% 0%
2016 2501902 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501792 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 12 0% 0% 42% 42% 0% 17%
2015 2501902 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2501792 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2500247 11 0% 9% 18% 36% 0% 36%
2014 2500247 18 6% 0% 28% 50% 6% 11%
2013 2501902 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500247 13 8% 15% 8% 54% 0% 15%
2012 2501801 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 23 0% 9% 17% 52% 22% 0%
2011 2500247 31 3% 3% 29% 48% 10% 6%
2010 2500247 9 0% 22% 33% 22% 22% 0%