Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 6 100% 100% 0%
2021 2 100% 100% 0%
2020 2 100% 100% 0%
2018 9 100% 100% 0%
2017 2 50% 100% 50%
2016 1 100% 100% 0%
2015 2 100% 100% 0%
2014 5 80% 100% 20%
2013 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501902 6
  100%
  100%
  0%
2501801 5
  100%
  100%
  0%
2021 2501902 2
  100%
  100%
  0%
2020 2501902 2
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2019 2501801 2
  100%
  100%
  0%
2500247 15
  80%
  86%
  7%
2018 2501902 9
  100%
  100%
  0%
2501801 2
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2500247 11
  73%
  89%
  18%
2017 2501902 2
  50%
  100%
  50%
2501801 1
  0%
  0%
  100%
2500247 11
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2500247 14
  71%
  77%
  7%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2015 2501902 2
  100%
  100%
  0%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500247 11
  55%
  67%
  18%
2014 2501902 5
  80%
  100%
  20%
2501792 2
  100%
  100%
  0%
2501801 3
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2500247 22
  77%
  100%
  23%
2013 2501902 2
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500247 15
  67%
  100%
  33%
2012 2501801 5
  100%
  100%
  0%
2500247 23
  78%
  90%
  13%
2011 2500247 28
  89%
  100%
  11%
2010 2500247 11
  91%
  91%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501902 6 17% 17% 67% 0% 0% 0%
2501801 5 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501902 2 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2020 2501902 2 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2501801 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 15 0% 0% 13% 67% 13% 7%
2018 2501902 9 11% 33% 33% 22% 0% 0%
2501801 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501818 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 11 0% 9% 45% 18% 9% 18%
2017 2501902 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2501801 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500247 11 0% 9% 45% 45% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501902 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501818 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 14 0% 0% 21% 50% 21% 7%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2015 2501902 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501792 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 11 0% 0% 18% 36% 27% 18%
2014 2501902 5 0% 40% 40% 0% 0% 20%
2501792 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2501801 3 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501818 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 22 5% 14% 32% 27% 0% 23%
2013 2501902 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 15 7% 20% 40% 0% 0% 33%
2012 2501801 5 0% 40% 40% 20% 0% 0%
2500247 23 4% 13% 43% 17% 9% 13%
2011 2500247 28 4% 39% 11% 36% 0% 11%
2010 2500247 11 9% 36% 27% 18% 9% 0%