Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2500244 42
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2021 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500245 1
  100%
  100%
  0%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2500244 39
  97%
  97%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500245 3
  100%
  100%
  0%
2500244 34
  97%
  97%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500249 2
  100%
  100%
  0%
2019 2500244 34
  97%
  100%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2501910 1
  100%
  100%
  0%
2500244 42
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500244 29
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501573 1
  100%
  100%
  0%
2500244 22
  91%
  95%
  5%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 25
  88%
  92%
  4%
2014 2500244 22
  86%
  90%
  5%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500244 33
  85%
  90%
  6%
2012 2500244 15
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501902 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500244 42 5% 2% 76% 17% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500245 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501910 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500244 39 8% 26% 59% 5% 3% 0%
2500262 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500249 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 112 0% 29% 57% 14% 0% 0%
2020 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500245 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500244 34 6% 35% 50% 6% 3% 0%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500244 34 0% 38% 47% 12% 0% 3%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501910 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500244 42 7% 21% 64% 7% 0% 0%
2500249 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500244 29 3% 14% 72% 10% 0% 0%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2016 2501573 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500244 22 5% 23% 41% 23% 5% 5%
2500239 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500244 25 4% 16% 48% 20% 8% 4%
2014 2500244 22 0% 27% 41% 18% 9% 5%
2500248 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2500244 33 6% 9% 33% 36% 9% 6%
2012 2500244 15 7% 27% 47% 20% 0% 0%