Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 1
  100%
  100%
  0%
2501902 2
  100%
  100%
  0%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2500244 12
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2501910 1
  100%
  100%
  0%
2501913 2
  100%
  100%
  0%
2500244 14
  93%
  100%
  7%
2502533 1
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500244 7
  86%
  100%
  14%
2019 2500244 14
  100%
  100%
  0%
2018 2500244 13
  100%
  100%
  0%
2017 2500244 13
  92%
  100%
  8%
2016 2500244 13
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 17
  100%
  100%
  0%
2014 2500244 10
  90%
  100%
  10%
2013 2500244 3
  100%
  100%
  0%
2012 2500244 3
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501902 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501910 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500244 12 8% 33% 58% 0% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501910 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501913 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500244 14 7% 50% 21% 14% 0% 7%
2502533 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500244 7 14% 29% 29% 14% 0% 14%
2019 2500244 14 7% 71% 21% 0% 0% 0%
2018 2500244 13 0% 23% 62% 15% 0% 0%
2017 2500244 13 0% 31% 54% 8% 0% 8%
2016 2500244 13 0% 62% 38% 0% 0% 0%
2015 2500244 17 6% 29% 47% 18% 0% 0%
2014 2500244 10 10% 20% 50% 10% 0% 10%
2013 2500244 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2500244 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%