Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 1
  0%
  0%
  100%
2501928 1
  100%
  100%
  0%
2500245 1
  100%
  100%
  0%
2501902 3
  100%
  100%
  0%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2500244 34
  97%
  100%
  3%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501910 1
  100%
  100%
  0%
2501913 2
  100%
  100%
  0%
2500244 45
  98%
  100%
  2%
2502533 2
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500245 2
  100%
  100%
  0%
2500244 35
  94%
  100%
  6%
2019 2500244 27
  93%
  100%
  7%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 2500244 34
  100%
  100%
  0%
2017 2500244 29
  100%
  100%
  0%
2501002 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500244 31
  97%
  100%
  3%
2501233 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 35
  97%
  100%
  3%
2014 2500786 1
  100%
  100%
  0%
2500244 27
  96%
  100%
  4%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500244 39
  100%
  100%
  0%
2012 2500244 3
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501928 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500245 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501902 3 67% 33% 0% 0% 0% 0%
2501910 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500244 34 0% 71% 12% 12% 0% 3%
2500239 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501910 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501913 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500244 45 7% 47% 33% 9% 0% 2%
2502533 2 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2500245 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500244 35 6% 40% 29% 20% 0% 6%
2019 2500244 27 4% 41% 15% 33% 0% 7%
2501933 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500244 34 9% 47% 18% 26% 0% 0%
2017 2500244 29 3% 24% 52% 21% 0% 0%
2501002 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500244 31 3% 29% 45% 19% 0% 3%
2501233 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500244 35 6% 26% 51% 14% 0% 3%
2014 2500786 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500244 27 4% 33% 41% 19% 0% 4%
2500248 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500249 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2013 2500244 39 3% 38% 54% 5% 0% 0%
2012 2500244 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%