Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503702 1
  100%
  100%
  0%
2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501913 1
  100%
  100%
  0%
2503710 1
  100%
  100%
  0%
2021 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500241 1
  0%
  0%
  100%
2501913 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500245 3
  100%
  100%
  0%
2017 2501913 1
  100%
  100%
  0%
2501002 1
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500245 1
  100%
  100%
  0%
2501913 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2015 2500243 1
  100%
  100%
  0%
2501856 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503702 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501902 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501913 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503710 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2500256 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500241 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501913 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 2500241 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500245 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2017 2501913 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501002 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500245 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501913 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500501 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500243 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501856 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%