Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2503878 55
  89%
  94%
  5%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501573 1
  100%
  100%
  0%
2503878 76
  93%
  96%
  3%
2500261 1
  100%
  100%
  0%
2020 2503878 60
  80%
  83%
  3%
2019 2503878 43
  91%
  98%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501902 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503878 55 5% 16% 27% 40% 5% 5%
2501933 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501573 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503878 76 3% 5% 46% 39% 4% 3%
2500261 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2503878 60 0% 0% 7% 73% 17% 3%
2019 2503878 43 0% 9% 33% 49% 2% 7%