Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 6%
64h
47%
522h
15%
163h
0%
1h
13%
146h
19%
211h
1107h
2021 5%
78h
48%
762h
11%
184h
2%
37h
26%
416h
8%
126h
1603h
2020 5%
81h
38%
595h
8%
126h
1%
23h
33%
515h
15%
232h
1573h
2019 8%
121h
44%
680h
11%
172h
2%
24h
26%
407h
9%
145h
1549h
2018 5%
82h
41%
655h
12%
183h
1%
15h
22%
341h
19%
307h
1583h
2017 3%
48h
39%
688h
11%
201h
1%
23h
30%
536h
16%
285h
1781h
2016 1%
12h
37%
614h
12%
206h
0%
0h
33%
538h
17%
282h
1652h
2015 1%
20h
40%
614h
11%
176h
0%
0h
38%
587h
10%
153h
1550h
2014 3%
37h
33%
447h
12%
157h
0%
0h
45%
619h
8%
104h
1364h
2013 2%
39h
29%
486h
6%
107h
3%
43h
49%
817h
11%
190h
1681h
2012 2%
25h
27%
368h
5%
73h
2%
26h
50%
676h
14%
195h
1363h
2011 1%
9h
26%
230h
2%
22h
3%
24h
58%
512h
10%
93h
890h
2010 0%
0h
10%
42h
3%
11h
4%
18h
70%
300h
13%
55h
427h