Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 100% 100% 0%
2021 12 83.333% 100% 16.667%
2020 14 100% 100% 0%
2019 19 100% 100% 0%
2018 18 100% 100% 0%
2017 12 91.667% 100% 8.333%
2016 22 95.455% 100% 4.545%
2015 28 100% 100% 0%
2014 32 100% 100% 0%
2013 24 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501922 20
  100%
  100%
  0%
2021 2501922 12
  83%
  100%
  17%
2020 2501922 14
  100%
  100%
  0%
2019 2501922 19
  100%
  100%
  0%
2018 2501922 18
  100%
  100%
  0%
2017 2501922 12
  92%
  100%
  8%
2016 2501922 22
  95%
  100%
  5%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2015 2501922 28
  100%
  100%
  0%
2014 2501922 32
  100%
  100%
  0%
2013 2501922 24
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501922 20 5% 35% 60% 0% 0% 0%
2021 2501922 12 8% 42% 33% 0% 0% 17%
2020 2501922 14 7% 36% 57% 0% 0% 0%
2019 2501922 19 5% 42% 53% 0% 0% 0%
2018 2501922 18 6% 56% 39% 0% 0% 0%
2017 2501922 12 8% 33% 33% 17% 0% 8%
2016 2501922 22 0% 18% 77% 0% 0% 5%
1354 10 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2015 2501922 28 4% 57% 36% 4% 0% 0%
2014 2501922 32 9% 19% 66% 6% 0% 0%
2013 2501922 24 4% 29% 63% 4% 0% 0%