Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 15 100% 100% 0%
2021 13 84.615% 91.667% 7.692%
2020 17 100% 100% 0%
2019 19 100% 100% 0%
2018 23 100% 100% 0%
2017 19 94.737% 94.737% 0%
2016 37 94.595% 94.595% 0%
2015 30 100% 100% 0%
2014 18 88.889% 100% 11.111%
2013 10 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501922 15
  100%
  100%
  0%
2021 2501922 13
  85%
  92%
  8%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 2501922 17
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501922 19
  100%
  100%
  0%
2018 2501922 23
  100%
  100%
  0%
2017 2501922 19
  95%
  95%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501922 37
  95%
  95%
  0%
2015 2501922 30
  100%
  100%
  0%
2014 2501922 18
  89%
  100%
  11%
2013 2501922 10
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501922 15 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2021 2501922 13 8% 0% 54% 23% 8% 8%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501922 17 6% 6% 47% 41% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501922 19 5% 5% 42% 47% 0% 0%
2018 2501922 23 4% 4% 22% 70% 0% 0%
2017 2501922 19 5% 5% 53% 32% 5% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501922 37 5% 19% 19% 51% 5% 0%
2015 2501922 30 3% 17% 50% 30% 0% 0%
2014 2501922 18 0% 28% 39% 22% 0% 11%
2013 2501922 10 10% 10% 40% 40% 0% 0%