Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 60 98.333% 98.333% 0%
2021 38 97.368% 100% 2.632%
2020 58 98.276% 98.276% 0%
2019 54 100% 100% 0%
2018 63 100% 100% 0%
2017 53 100% 100% 0%
2016 79 100% 100% 0%
2015 65 100% 100% 0%
2014 63 96.825% 96.825% 0%
2013 47 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501922 60
  98%
  98%
  0%
2021 2501922 38
  97%
  100%
  3%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 2501922 58
  98%
  98%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501922 54
  100%
  100%
  0%
2018 2501922 63
  100%
  100%
  0%
2017 2501922 53
  100%
  100%
  0%
2016 2501922 79
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501922 65
  100%
  100%
  0%
2014 2501922 63
  97%
  97%
  0%
2013 2501922 47
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501922 60 5% 15% 55% 23% 2% 0%
2021 2501922 38 5% 5% 63% 24% 0% 3%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501922 58 2% 14% 64% 19% 2% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501922 54 4% 6% 56% 35% 0% 0%
2018 2501922 63 2% 14% 62% 22% 0% 0%
2017 2501922 53 4% 21% 55% 21% 0% 0%
2016 2501922 79 4% 9% 56% 32% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501922 65 2% 9% 77% 12% 0% 0%
2014 2501922 63 5% 11% 43% 38% 3% 0%
2013 2501922 47 4% 6% 68% 21% 0% 0%