Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 11 90.909% 100% 9.091%
2021 9 100% 100% 0%
2020 4 75% 100% 25%
2019 10 100% 100% 0%
2018 19 100% 100% 0%
2017 11 90.909% 100% 9.091%
2016 16 100% 100% 0%
2015 17 94.118% 100% 5.882%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501922 11
  91%
  100%
  9%
2021 2501922 9
  100%
  100%
  0%
2020 2501922 4
  75%
  100%
  25%
2019 2501922 10
  100%
  100%
  0%
2018 2501922 19
  100%
  100%
  0%
2017 2501922 11
  91%
  100%
  9%
2016 2501922 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2015 2501922 17
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501922 11 9% 0% 73% 9% 0% 9%
2021 2501922 9 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2020 2501922 4 25% 25% 25% 0% 0% 25%
2019 2501922 10 20% 10% 60% 10% 0% 0%
2018 2501922 19 11% 5% 63% 21% 0% 0%
2017 2501922 11 9% 27% 55% 0% 0% 9%
2016 2501922 16 6% 19% 63% 13% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501922 17 12% 12% 47% 24% 0% 6%