Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 96.13% 94.47%
2021 96.56% 93.57%
2020 97.59% 93.99%
2019 97.14% 95.64%
2018 96.72% 94.52%
2017 93.47% 88.37%
2016 96.22% 94.48%
2015 97.42% 96%
2014 96.79% 94.79%
2013 96.13% 92.77%
2012 95.29% 90.24%
2011 93.12% 91.47%
2010 89.33% 89.33%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats