Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 88 71.591% 74.118% 3.409%
2021 96 68.75% 70.968% 3.125%
2020 114 60.526% 61.607% 1.754%
2019 121 71.901% 73.729% 2.479%
2018 108 51.852% 53.846% 3.704%
2017 114 47.368% 48.214% 1.754%
2016 86 61.628% 63.855% 3.488%
2015 88 51.136% 52.326% 2.273%
2014 107 71.028% 71.698% 0.935%
2013 82 70.732% 73.418% 3.659%
2012 47 89.362% 95.455% 6.383%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 88
  72%
  74%
  3%
7000414 9
  67%
  75%
  11%
7000413 11
  91%
  91%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2502441 96
  69%
  71%
  3%
7000414 14
  79%
  85%
  7%
7000413 24
  92%
  92%
  0%
2020 2502441 114
  61%
  62%
  2%
7000414 14
  79%
  79%
  0%
7000413 13
  46%
  46%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2502441 121
  72%
  74%
  2%
7000414 6
  50%
  50%
  0%
7000413 20
  80%
  84%
  5%
2018 2502441 108
  52%
  54%
  4%
7000414 6
  67%
  67%
  0%
7000413 11
  45%
  45%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2502441 114
  47%
  48%
  2%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2016 2502441 86
  62%
  64%
  3%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2015 2502441 88
  51%
  52%
  2%
2014 2502441 107
  71%
  72%
  1%
2013 2502441 82
  71%
  73%
  4%
2012 2502441 47
  89%
  95%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 88 0% 0% 28% 40% 25% 3%
7000414 9 0% 0% 11% 56% 22% 11%
7000413 11 9% 0% 55% 18% 9% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2502441 96 0% 0% 14% 54% 28% 3%
7000414 14 0% 0% 57% 14% 14% 7%
7000413 24 4% 4% 50% 25% 8% 0%
2020 2502441 114 0% 0% 11% 46% 38% 2%
7000414 14 0% 0% 29% 50% 21% 0%
7000413 13 0% 0% 8% 23% 54% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2502441 121 0% 0% 23% 40% 26% 2%
7000414 6 0% 0% 0% 17% 50% 0%
7000413 20 5% 5% 40% 25% 15% 5%
2018 2502441 108 0% 0% 20% 28% 44% 4%
7000414 6 17% 0% 50% 0% 33% 0%
7000413 11 0% 0% 27% 18% 55% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2502441 114 1% 0% 8% 36% 51% 2%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2502441 86 0% 0% 17% 44% 35% 3%
1353 48 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2015 2502441 88 1% 1% 22% 27% 47% 2%
2014 2502441 107 0% 0% 22% 49% 28% 1%
2013 2502441 82 0% 0% 4% 67% 26% 4%
2012 2502441 47 0% 0% 81% 9% 4% 6%