Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 242 58.264% 59.494% 2.066%
2021 219 57.078% 58.685% 2.74%
2020 299 72.575% 72.575% 0%
2019 262 51.527% 71.053% 27.481%
2018 258 57.364% 76.289% 24.806%
2017 252 61.508% 84.239% 26.984%
2016 207 61.836% 81.013% 23.671%
2015 182 70.33% 80.503% 12.637%
2014 225 83.111% 92.574% 10.222%
2013 177 84.746% 91.463% 7.345%
2012 156 84.615% 89.796% 5.769%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 242
  58%
  59%
  2%
7000414 19
  53%
  56%
  5%
7000413 29
  66%
  66%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2502441 219
  57%
  59%
  3%
7000414 13
  62%
  62%
  0%
7000413 22
  64%
  70%
  9%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2502441 299
  73%
  73%
  0%
7000414 13
  69%
  69%
  0%
7000413 17
  76%
  76%
  0%
2019 2502441 262
  52%
  71%
  27%
7000414 22
  59%
  87%
  32%
7000413 26
  73%
  86%
  15%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2502441 258
  57%
  76%
  25%
7000414 14
  29%
  80%
  64%
7000413 16
  44%
  78%
  44%
2017 2502441 252
  62%
  84%
  27%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2016 2502441 207
  62%
  81%
  24%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2502441 182
  70%
  81%
  13%
2014 2502441 225
  83%
  93%
  10%
2013 2502441 177
  85%
  91%
  7%
2012 2502441 156
  85%
  90%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 242 2% 0% 33% 22% 40% 2%
7000414 19 11% 0% 26% 16% 42% 5%
7000413 29 7% 0% 41% 17% 34% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2502441 219 1% 0% 28% 25% 40% 3%
7000414 13 0% 0% 23% 38% 38% 0%
7000413 22 5% 0% 36% 23% 27% 9%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2502441 299 3% 0% 39% 28% 27% 0%
7000414 13 23% 0% 38% 8% 31% 0%
7000413 17 6% 0% 53% 18% 24% 0%
2019 2502441 262 2% 0% 30% 17% 21% 27%
7000414 22 5% 0% 45% 5% 9% 32%
7000413 26 4% 4% 50% 15% 12% 15%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2502441 258 3% 1% 33% 20% 18% 25%
7000414 14 0% 0% 21% 7% 7% 64%
7000413 16 0% 0% 31% 13% 13% 44%
2017 2502441 252 2% 0% 29% 29% 12% 27%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2016 2502441 207 1% 0% 34% 27% 14% 24%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2502441 182 2% 0% 23% 46% 17% 13%
2014 2502441 225 2% 0% 58% 23% 7% 10%
2013 2502441 177 4% 0% 46% 35% 8% 7%
2012 2502441 156 2% 0% 60% 23% 10% 6%