Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 212 87.264% 92.965% 6.132%
2021 211 76.303% 85.185% 10.427%
2020 209 76.077% 76.812% 0.957%
2019 239 73.222% 74.468% 1.674%
2018 244 70.492% 75.109% 6.148%
2017 253 71.542% 74.793% 4.348%
2016 262 74.809% 78.715% 4.962%
2015 252 71.429% 82.192% 13.095%
2014 229 59.389% 66.019% 10.044%
2013 256 73.438% 77.049% 4.688%
2012 185 64.865% 67.797% 4.324%
2011 148 70.946% 75.54% 6.081%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 212
  87%
  93%
  6%
7000414 18
  56%
  59%
  6%
7000413 22
  86%
  90%
  5%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2021 2502441 211
  76%
  85%
  10%
7000414 21
  71%
  83%
  14%
7000413 24
  83%
  95%
  12%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2020 2502441 209
  76%
  77%
  1%
7000414 16
  75%
  75%
  0%
7000413 20
  85%
  89%
  5%
2019 2502441 239
  73%
  74%
  2%
7000414 14
  71%
  71%
  0%
7000413 18
  72%
  76%
  6%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2018 2502441 244
  70%
  75%
  6%
7000414 22
  68%
  83%
  18%
7000413 15
  87%
  93%
  7%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2502441 253
  72%
  75%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2502441 262
  75%
  79%
  5%
1353 64
  25%
  50%
  50%
2015 2502441 252
  71%
  82%
  13%
2014 2502441 229
  59%
  66%
  10%
2013 2502441 256
  73%
  77%
  5%
2012 2502441 185
  65%
  68%
  4%
2011 2502441 148
  71%
  76%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 212 5% 5% 37% 41% 7% 6%
7000414 18 0% 6% 28% 22% 39% 6%
7000413 22 5% 9% 36% 36% 9% 5%
1353 80 0% 40% 40% 0% 0% 20%
2021 2502441 211 1% 2% 50% 23% 13% 10%
7000414 21 0% 0% 48% 24% 14% 14%
7000413 24 0% 4% 58% 21% 4% 13%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2020 2502441 209 0% 3% 38% 35% 23% 1%
7000414 16 0% 0% 50% 25% 25% 0%
7000413 20 0% 5% 65% 15% 10% 5%
2019 2502441 239 3% 4% 37% 30% 25% 2%
7000414 14 14% 7% 29% 21% 29% 0%
7000413 18 11% 6% 33% 22% 22% 6%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2502441 244 0% 3% 30% 37% 23% 6%
7000414 22 5% 18% 32% 14% 14% 18%
7000413 15 13% 7% 53% 13% 7% 7%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2502441 253 0% 2% 34% 36% 24% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2502441 262 0% 2% 32% 40% 20% 5%
1353 64 0% 0% 0% 25% 25% 50%
2015 2502441 252 2% 2% 39% 29% 15% 13%
2014 2502441 229 1% 1% 24% 33% 31% 10%
2013 2502441 256 2% 0% 38% 34% 22% 5%
2012 2502441 185 1% 0% 12% 52% 31% 4%
2011 2502441 148 0% 1% 29% 41% 23% 6%