Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 211 78.673% 79.808% 1.422%
2021 288 79.167% 79.72% 0.694%
2020 277 50.903% 50.903% 0%
2019 272 49.632% 49.632% 0%
2018 261 61.686% 62.162% 0.766%
2017 254 64.173% 67.078% 4.331%
2016 263 72.243% 72.243% 0%
2015 218 64.22% 65.728% 2.294%
2014 222 77.027% 78.802% 2.252%
2013 232 79.31% 80.349% 1.293%
2012 278 87.41% 88.686% 1.439%
2011 204 44.608% 45.96% 2.941%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 211
  79%
  80%
  1%
7000414 18
  67%
  71%
  6%
7000413 22
  82%
  82%
  0%
1353 48
  33%
  33%
  0%
2021 2502441 288
  79%
  80%
  1%
7000414 24
  75%
  78%
  4%
7000413 27
  93%
  100%
  7%
2020 2502441 277
  51%
  51%
  0%
7000414 21
  48%
  48%
  0%
7000413 23
  65%
  65%
  0%
2019 2502441 272
  50%
  50%
  0%
7000414 12
  67%
  67%
  0%
7000413 22
  68%
  68%
  0%
1353 48
  0%
  0%
  0%
2018 2502441 261
  62%
  62%
  1%
7000414 24
  62%
  65%
  4%
7000413 17
  76%
  76%
  0%
1353 48
  33%
  33%
  0%
2017 2502441 254
  64%
  67%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2502441 263
  72%
  72%
  0%
1353 48
  33%
  33%
  0%
2015 2502441 218
  64%
  66%
  2%
2014 2502441 222
  77%
  79%
  2%
2013 2502441 232
  79%
  80%
  1%
2012 2502441 278
  87%
  89%
  1%
2011 2502441 204
  45%
  46%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 211 3% 0% 36% 40% 20% 1%
7000414 18 0% 0% 39% 28% 28% 6%
7000413 22 9% 0% 41% 32% 18% 0%
1353 48 0% 0% 0% 33% 67% 0%
2021 2502441 288 1% 1% 31% 46% 20% 1%
7000414 24 0% 0% 17% 58% 21% 4%
7000413 27 0% 0% 44% 48% 0% 7%
2020 2502441 277 0% 0% 9% 38% 49% 0%
7000414 21 0% 0% 10% 33% 52% 0%
7000413 23 0% 0% 17% 48% 35% 0%
2019 2502441 272 0% 0% 6% 42% 50% 0%
7000414 12 0% 8% 0% 58% 33% 0%
7000413 22 0% 0% 27% 41% 32% 0%
1353 48 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2502441 261 1% 0% 10% 51% 38% 1%
7000414 24 0% 0% 29% 33% 33% 4%
7000413 17 6% 0% 24% 47% 24% 0%
1353 48 0% 0% 0% 33% 67% 0%
2017 2502441 254 0% 0% 15% 49% 31% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2502441 263 0% 0% 15% 57% 28% 0%
1353 48 0% 0% 0% 33% 67% 0%
2015 2502441 218 1% 1% 14% 49% 33% 2%
2014 2502441 222 0% 0% 11% 65% 21% 2%
2013 2502441 232 0% 1% 33% 45% 19% 1%
2012 2502441 278 3% 1% 46% 37% 11% 1%
2011 2502441 204 0% 0% 28% 17% 52% 3%