Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 61 67.213% 71.93% 6.557%
2021 71 71.831% 73.913% 2.817%
2020 70 58.571% 65.079% 10%
2019 75 85.333% 86.486% 1.333%
2018 73 82.192% 82.192% 0%
2017 78 78.205% 81.333% 3.846%
2016 70 72.857% 77.273% 5.714%
2015 81 62.963% 63.75% 1.235%
2014 71 77.465% 77.465% 0%
2013 60 85% 89.474% 5%
2012 36 88.889% 88.889% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 61
  67%
  72%
  7%
7000413 26
  65%
  71%
  8%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2021 2502441 71
  72%
  74%
  3%
7000414 1
  100%
  100%
  0%
7000413 21
  76%
  80%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2502441 70
  59%
  65%
  10%
7000414 1
  0%
  0%
  0%
7000413 17
  47%
  53%
  12%
2019 2502441 75
  85%
  86%
  1%
7000413 16
  100%
  100%
  0%
2018 2502441 73
  82%
  82%
  0%
7000413 16
  81%
  93%
  12%
2017 2502441 78
  78%
  81%
  4%
2016 2502441 70
  73%
  77%
  6%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2502441 81
  63%
  64%
  1%
2014 2502441 71
  77%
  77%
  0%
2013 2502441 60
  85%
  89%
  5%
2012 2502441 36
  89%
  89%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 61 8% 2% 39% 16% 26% 7%
7000413 26 0% 0% 46% 19% 27% 8%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2502441 71 4% 0% 38% 28% 25% 3%
7000414 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
7000413 21 5% 0% 29% 38% 19% 5%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2502441 70 3% 0% 19% 36% 31% 10%
7000414 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
7000413 17 6% 0% 35% 6% 41% 12%
2019 2502441 75 0% 0% 43% 41% 13% 1%
7000413 16 6% 0% 69% 25% 0% 0%
2018 2502441 73 0% 7% 26% 48% 18% 0%
7000413 16 0% 0% 6% 75% 6% 13%
2017 2502441 78 3% 10% 27% 38% 18% 4%
2016 2502441 70 6% 3% 44% 20% 21% 6%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2502441 81 6% 4% 30% 23% 36% 1%
2014 2502441 71 6% 4% 37% 31% 23% 0%
2013 2502441 60 5% 8% 52% 20% 10% 5%
2012 2502441 36 3% 0% 81% 6% 11% 0%